วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ใหญ่ใจบุญ ช่วยเหลือนร.พิการหัวไทร ขอบคุณจนท.ดูแลขัดเกลาเยาวชน

รวมใจช่วย นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ หัวไทร นครศรีธรรมราช ชมรมคนหัวไทรสายบุญ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางร่างกายและพิการซ้ำซ้อน ชี้เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม..

วันที่ 19 ก.พ.61 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยบริการหัวไทร ร.ร.บ้านสระ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายเฉลิมพล นาคเพชร ประธานชมรมคนหัวไทรสายบุญ นายพิธานี ยอดสุรางค์ ผู้ประสานงานชมรมฯ และสมาชิกชมรม ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางร่างกายและพิการซ้ำซ้อน 

จากนั้นได้มอบสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ แพมเพิร์ส นม น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นอื่นๆ อีกจำนวนมากให้กับทางศูนย์ โดยมีนางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ

นายเฉลิมพล กล่าวว่า ผู้พิการโดยเฉพาะเด็กถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ดูแลอย่างเท่าเทียมกับบุคคลปกติ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง อันจะเป็นกำลังใจที่สำคัญต่อพวกเขา เชื่อว่าหากได้รับการดูแลอุ้มชูในแนวทางที่ดีและถูกต้อง เขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

“ขอให้กำลังใจบุคลากรของศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะงานการศึกษาพิเศษนั้น เป็นงานที่ยากยิ่ง เพราะต้องเจียระไน ขัดเกลาเด็กพิการ หลากหลายประเภท ให้มีทักษะความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือตนเอง เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคม ร่วมกับบุคคลปกติได้อย่างมีความสุข โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนานักเรียนเหล่านี้”

ขณะที่ นางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในการดูแลเด็กเหล่านี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ เห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อว่าเมื่อพวกเขามีความพร้อมในระดับหนึ่ง จะมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม กล้าคิดกล้าทำ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ และได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม การดำรงชีวิตกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข.

รวมใจช่วย นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ หัวไทร นครศรีธรรมราช ชมรมคนหัวไทรสายบุญ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางร่างกายและพิการซ้ำซ้อน ชี้เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม.. 19 ก.พ. 2561 17:40 19 ก.พ. 2561 18:17 ไทยรัฐ