วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ก.ม.ส.ส.พลิกมติ สนช. ห้ามจัดมหรสพระหว่างหาเสียง

มติเอกฉันท์ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย กฎหมาย ส.ส.ห้ามจัดมหรสพระหว่างหาเสียง ยืนตามร่างเดิมที่ กรธ.เสนอมา พร้อมทบทวนใหม่ตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้ง "วิทยา ผิวผ่อง" นั่งประธาน กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ตัวแทน กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุม กมธ.มีมติแต่งตั้ง นายวิทยา ผิวผ่อง สนช.เป็นประธาน กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นรองประธาน กมธ.ร่วม นายสมชาย แสวงการ เป็นโฆษก กมธ.ร่วม โดยกำหนดประชุมสัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี

โดยภายหลังการประชุม นายศุภชัย สมเจริญ กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายกล่าวว่า ที่ประชุม กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ได้ข้อสรุปตรงกันเบื้องต้นให้แก้ไข 2 ประเด็นคือ 1. กรณีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ให้กลับไปใช้ร่างเดิมตามที่ กรธ.เสนอมา คือ ไม่ให้จัดมหรสพระหว่างการหาเสียง 2. กรณีการตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 35 ซึ่งที่ประชุมมีมติการทบทวนการตัดสิทธิดังกล่าว แต่จะปรับปรุงอย่างไรให้ กมธ. 3 ฝ่าย ไปหารือกันอีกครั้งในการประชุม กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย วันที่ 21 ก.พ.นี้ ท่าทีตัวแทนจาก สนช.ไม่มีปัญหากับการแก้ไขใน 2 ประเด็นนี้ เพราะถ้ามีเหตุผล สนช.ก็พร้อมรับฟัง ยืนยันว่า กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายไม่มีความขัดแย้งกัน ทุกอย่างมีการพูดคุยกันไปตามเหตุผล หากเห็นว่ามาตราใดขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ก็มาพูดคุยกัน เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส

มติเอกฉันท์ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย กฎหมาย ส.ส.ห้ามจัดมหรสพระหว่างหาเสียง ยืนตามร่างเดิมที่ กรธ.เสนอมา พร้อมทบทวนใหม่ตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้ง "วิทยา ผิวผ่อง" นั่งประธาน กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย 19 ก.พ. 2561 16:59 19 ก.พ. 2561 18:07 ไทยรัฐ