วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สศร.หนุนใช้กราฟิกอัพผลิตภัณฑ์ชุมชน

สศร.หนุนใช้กราฟิกอัพผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • Share:

น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ รายการชนช้างกราฟิก โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา สาขาวิชานิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ แข่งขันการออกแบบด้านกราฟิกดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานของ 5 ทีมให้เข้ารอบสุดท้ายก่อนประกาศผล วันที่ 19 ก.พ.นี้ ได้แก่ 1.ทีมม่วนแฮง สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2.ทีมตำผสม สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา 3.ทีมเต่อกราฟิก ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 4. ทีมม่อร่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา และ 5.ทีมจับไก่ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้ ผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกช่วยให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดูมีชีวิตชีวามีความเป็นสากล สร้างจุดขายใหม่ๆ นำไปสู่การท่องเที่ยวและบริการของชุมชน หลังจากนี้ สศร.จะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นำงานเรขศิลป์เข้าไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้