วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.ถกเกณฑ์รับเด็ก

หลังจากผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 หลายโรงเรียนออกมาเคลื่อนไหว และยื่นหนังสือเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำการทบทวนประกาศแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 40 คน ส่งผลให้นักเรียนชั้น ม.3 ที่จะเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนเดิม ไม่สามารถเรียนต่อได้ ทั้งๆที่บางคนเกรดเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์เดิมที่กำหนดนั้น

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนแข่งขันสูงทั้ง 200 กว่าโรงทั่วประเทศ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ในวันที่ 19 ก.พ.นี้ ซึ่งหากมีเหตุผลที่ดี สพฐ.ยินดีนำเสนอบอร์ด กพฐ.พิจารณาต่อไป.

หลังจากผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 หลายโรงเรียนออกมาเคลื่อนไหว และยื่นหนังสือเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำการทบทวนประกาศแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 18 ก.พ. 2561 23:42 18 ก.พ. 2561 23:42 ไทยรัฐ


advertisement