วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แก้จราจรลดควันแก้ยั่งยืน

แก้จราจรลดควันแก้ยั่งยืน

  • Share:

“รายงานวันจันทร์”-ฝุ่น PM 2.5 สูงฉีดน้ำแค่แก้เฉพาะหน้า

ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าวคราวที่กรุงเทพฯกำลังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ ฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน ทำให้คนจำนวนไม่น้อยตกอกตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“รายงานวันจันทร์” วันนี้จะไปพูดคุยกับ วัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯขณะนี้ และที่ผ่านมา ว่า กทม.ทำอะไรบ้าง และป้องกันแก้ไขอย่างไร

---------------------------

ถาม-สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

วัลยา-จากข้อมูลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่ผ่านมา มีดังนี้ ในปี 2559 พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชม.พบมีค่าสูงช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ปี 2560 พบสูงช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนธันวาคม ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนในปีนี้ 2561 พบสูงขึ้นและเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวประสบปัญหาฝุ่นละออง เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับฤดูกาล คือช่วงฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศจะนิ่ง มีหมอกมาก ความชื้นสูง อากาศเย็น และอากาศจมตัว ส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมในชั้นบรรยากาศมากขึ้น จึงเกิดปัญหานี้ แต่เกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

ถาม-แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯมาจากไหน

วัลยา-แหล่งกำเนิดอันดับแรกคือปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งมีการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ รองลงมา คือ อุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้พื้นที่กรุงเทพฯมีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิ รถไฟฟ้า 3 สาย ได้แก่ สีส้ม สีชมพู และสีเหลือง

ถาม-กทม.มีมาตรการแก้ปัญหา และการป้องกันอย่างไร

วัลยา-มาตรการเร่งด่วน อาทิ เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ควบคุมลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ลดการเผาในที่โล่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้ม ห้ามใช้รถควันดำทุกประเภท โดยได้ร่วมกับ บก.จร.ตั้งจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำ 18 จุด ตรวจวัดมลพิษจากรถโดยสารสาธารณะร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 4 จุด ตรวจวัดรถสองแถวที่ท่าปล่อยรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 4 จุด ตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด กทม.ทุกๆ 6 เดือน ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวคือ ทำอย่างไรให้รถติดน้อยลง เพราะรถยิ่งติด ยิ่งปล่อยไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง

ประชาชนสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศที่เว็บไซต์ www.air4bangkok.com , www.air4thai.com  ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เด็ก ผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย (N95) ที่สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน หรือใช้ผ้าปิดจมูก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้