วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เจ้ามัลละกษัตริย์ ร่วมจัดขบวนราชรถโบราณฯ แห่สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

เจ้ามัลละกษัตริย์ ร่วมจัดขบวนราชรถโบราณฯ แห่สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ

  • Share:

เจ้ามัลละกษัตริย์ ผู้ปกครองแควันมัลละ ของอินเดีย ตอบรับนำข้าราชบริวารร่วมจัดขบวนด้วยราชรถโบราณ ช้าง ม้า ในขบวนแห่สมโภชพระบรมสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ที่เมืองกุสินารา 22-24 ก.พ.นี้

เมื่อ 18 ก.พ.61 พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า ด้วยในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน รวมทั้งเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร พร้อมโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอารยประเทศเพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพรนั้น

ทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.

นี้ ขณะที่ล่าสุด เจ้ามัลละกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมัลละ นครกุสินารา ผู้สืบเชื้อสายต้นตระกูลมัลละกษัตริย์ ที่เคยถวายการรับเสด็จพระพุทธองค์ ในวันเสด็จจากเมืองไวสาลี มาปรินิพพานที่เมืองกุสินารา พร้อมกับมหารานี ราชโอรส ราชธิดา ได้ตอบรับร่วมจัดขบวนราชรถเก่าแก่โบราณ 200 ปี พร้อมช้างม้าและข้าราชบริวาร เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนกิจกรรมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันงาน ยังประกอบด้วย การร่วมถือศีล ปฏิบัติธรรม แจกทาน เปิดโรงทาน เปิดรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่น ทำบุญตักบาตรพระธุดงค์ 120 รูป บรรพชาสามเณรอินเดียกุลบุตรชาวเมืองกุสินารา 80 รูป จัดแข่งกีฬาคริกเก็ต ประกวดวาดภาพระบายสีพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า ร่วมขบวนพุทธานุภาพ แห่พระบรมสารีริกธาตุ ด้วยพลช้าง พลม้า พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศานิกชน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตามแบบโบราณราชประเพณี เหมือนได้อยู่ในพิธีอัญเชิญพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สู่สถานที่ถวายพระเพลิงในอดีตกาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้