วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ซูเปอร์โพล' ชี้คนต้องการประชาธิปไตย แบบสงบสุข พอเพียง ไร้โกง

'ซูเปอร์โพล' ชี้คนต้องการประชาธิปไตย แบบสงบสุข พอเพียง ไร้โกง

  • Share:

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ "ประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการ" ชี้คน 41.3% ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ 58.7% ต้องการประชาธิปไตยแบบสงบสุข พอเพียง ไร้คอร์รัปชัน 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 61 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ประชาธิปไตยที่ประชาชนต้องการ" โดยทำการศึกษาตัวอย่างจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,113 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10-17 ก.พ. 61 พบว่า เมื่อถามถึงความรู้ประชาชนต่อประชาธิปไตย ประชาชนจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 หรือ 36.6 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่รู้ ไม่ทราบ และไม่ตอบ รองลงมาคือ 19.5 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ประชาธิปไตยคือ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ส่วน 18.8 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ประชาธิปไตย คืออิสระในการคิดการพูด ขณะที่ 13.5 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ประชาธิปไตยคือฟังเสียงคนข้างมาก ด้าน 6.9 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ประชาธิปไตยคือ ประชาชนรักสามัคคีกัน มีส่วนร่วม ในขณะที่ 3.3 เปอร์เซ็นต์ ระบุ ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง และ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ระบุประชาธิปไตยเป็นเรื่องผลประโยชน์

เมื่อถามถึงความชอบต่อประชาธิปไตย แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือเป็นแบบใด พบว่า 41.3 เปอร์เซ็นต์ ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่ 58.7 เปอร์เซ็นต์ ต้องการประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียงไม่มีคอร์รัปชัน และบางส่วนระบุแบบไหนไม่รู้ แต่ขอให้ดีขึ้นกว่านี้เป็นต้น และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า หญิง 42.2 เปอร์เซ็นต์ ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ ในขณะที่ชายมีอยู่ 40.3 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแบบสงบสุขแบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชัน หรือแบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ดีขึ้นนั้น พบว่าชายมีอยู่ 59.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหญิง 57.8 เปอร์เซ็นต์ ที่น่าสนใจคือคนการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 45.9 เปอร์เซ็นต์ ชอบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ตอนนี้ ส่วนคนการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีอยู่ 36.0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คนการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 54.1 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ
คนการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 64.0 เปอร์เซ็นต์ ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประชาธิปไตยแบบสงบสุข แบบพอเพียง ไม่มีคอร์รัปชัน หรือแบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ดีขึ้น เป็นต้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้