วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อย่าไปมโนไกลขนาดนั้น

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ภาวะหมอกควันใน กทม. กลายเป็นปัญหาที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคน กทม.อย่างมาก มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาคประชาชน และภาคเอกชน ออกมาให้ข้อมูลไปคนละทางสองทาง จริงบ้างมโนกันไปบ้าง

จนกระทั่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ สุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัด กทม. ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด พบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน และมาตรการแก้ไขปัญหาของ กทม. ซึ่งได้มีการติดตามเฝ้าระวังกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ในขณะนี้ ยังไม่พบผู้ป่วยที่เกิดจากโรคระบบทางเดินหายใจ ที่อาการรุนแรงหรือการเสียชีวิตจึงขอให้ประชาชนอย่าตกใจ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ เนื่องจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังมีปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐาน ในทุกพื้นที่

และจากการติดตามปัญหาฝุ่นละอองหรือมลพิษที่เกิดขึ้นในเวลานี้มีสาเหตุหลักมาจาก ยานพาหนะ ตามสถิติ การจดทะเบียนรถสะสมใน กทม. ปี 2560 มีทั้งสิ้น 9.7 ล้านคัน ซึ่งมากกว่าจำนวนถนนใน กทม.ที่สามารถจะรองรับได้ถึง 4.4 เท่า จะต้องมีการดำเนินการตั้งจุดตรวจควบคุมมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะให้เข้มงวด โดยมุ่งเน้นลดมลพิษจากการจราจร การลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การลดฝุ่นละอองจากการเผา และกิจการต่างๆ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความถี่ในการทำความสะอาดถนน เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้องมีการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง จากการระบายมลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรม ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและ ลดการนำยานพาหนะเข้ามาในเขต กทม. การงดการเผาขยะ คาดว่าจะช่วยลดระดับมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองลงได้ในระดับหนึ่ง

ปัจจุบันรถยนต์ที่ใช้ เครื่องยนต์ดีเซล มีอยู่ประมาณ 2.4 ล้านคัน ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษอย่างมาก การก่อสร้างที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม รถไฟฟ้า เกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายพื้นที่หลายเส้นทาง ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและยิ่งเพิ่มมลพิษ ฝุ่นละอองในอากาศ จำนวนมากขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศอยู่ในช่วงรอยต่อของฤดูทำให้ฝุ่นละอองสะสมในอากาศมากขึ้นได้เช่นกัน

แต่ก็มีความพยายามมโนว่าฝุ่นละอองขณะนี้ เกิดจากโรงไฟฟ้า ที่ระยองบ้าง ลำปางบ้าง ทำให้เกิดมลพิษใน กทม. ทั้งๆที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เหล่านี้ ต้องมีตัวกรองฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่อากาศอยู่แล้วตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ จะมโน อะไรก็ควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างก่อน

อย่าไปมโนจนเกินความจริง.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ภาวะหมอกควันใน กทม. กลายเป็นปัญหาที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคน กทม.อย่างมาก มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาคประชาชน และภาคเอกชน ออกมาให้ข้อมูลไปคนละทางสองทาง จริงบ้างมโนกันไปบ้าง... 18 ก.พ. 2561 13:34 18 ก.พ. 2561 14:42 ไทยรัฐ