วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวพันธุ์' จี้ปรับระบบบัญชีทรัพย์สินวัด-บัตรสมาร์ทการ์ดพระ

“สุวพันธุ์” กระตุ้น “สำนักพุทธ” เน้น ลงพื้นที่ดูแล วัด-พระ ทำตามกฎหมาย จี้ ปรับฐานข้อมูลใหญ่-บัตรสมาร์ทการ์ดพระ ...

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการที่ตนมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ทั่วประเทศ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันว่ารัฐบาลต้องการขับเคลื่อนงานที่เป็นไปตามแผนหรือโครงการของ พศ. โดยอยากให้มิติการทำงานของ พศ. และของคณะสงฆ์สอดคล้องกัน รวมถึงเดินหน้าการปฏิรูปไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ได้กำชับการทำงานเชิงรุกของ พศ. ในการดูแลคณะสงฆ์ กิจกรรมของวัด รวมถึงการร่วมมือกับคณะสงฆ์ในเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัยและการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำให้ พศ.ต้องออกไปติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบทบาทของ พศจ. จึงมีความสำคัญทั้งในการทำงานเชิงรุก การเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง การทำหน้าที่รายงานผลการแก้ปัญหามาให้ส่วนกลางรับทราบ หากเกิดกรณีที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาได้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้กิจการด้านพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งทางโลกและทางพระธรรมวินัย

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการปฏิรูปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น แม้มีหลายเรื่องที่คณะสงฆ์ทำแล้ว ขณะที่ พศ. ก็ได้ให้การสนับสนุน แต่ต้องมีการสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง พร้อมกับเร่งรัดการดำเนินงาน อาทิ โครงการนำร่องการปรับระบบบัญชีทรัพย์สินและการใช้จ่ายของวัดที่มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้วัด 16 แห่ง จัดทำบัญชีนี้อย่างละเอียด ตามมาตรฐานของ พศ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

การทำบัตรประจำตัวพระสงฆ์แบบสมาร์ทการ์ด การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลใหญ่ของ พศ. ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัด ที่ดินวัด ทรัพย์สินของวัด และคณะสงฆ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบส่วนกลางและแผนการจัดทำฐานข้อมูลรวมหรือบิ๊ก ดาต้า (Big Data) ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที

เมื่อถามว่า การทำงานเชิงรุกในเรื่องใดบ้างที่จะสามารถออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นว่าการทำงานมีความคืบหน้า นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องใหญ่ที่ตนให้ความสำคัญ คือ 1.การทำให้วัดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายของคณะสงฆ์ ข้อบังคับและกฎของ มส. ดังนั้น พศ.ต้องทำงานเชิงรุกด้วยการหมั่นลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพบปะ ให้คำแนะนำ หรือไปรับทราบปัญหาแล้วแก้ไขตั้งแต่ต้นทาง

2.การสนับสนุนส่งเสริมกิจการของคณะสงฆ์ในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษา การทำจัดทำบัญชีทรัพย์สินและการใช้จ่ายของวัดด้วย

“สุวพันธุ์” กระตุ้น “สำนักพุทธ” เน้น ลงพื้นที่ดูแล วัด-พระ ทำตามกฎหมาย จี้ ปรับฐานข้อมูลใหญ่-บัตรสมาร์ทการ์ดพระ ... 17 ก.พ. 2561 12:02 17 ก.พ. 2561 12:45 ไทยรัฐ