วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดประวัติ ‘ศ.ระพี สาคริก’ ผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ไทยสู่สากล

เปิดประวัติ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ผู้ได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล จนได้รับการกล่าวขานเป็น ‘บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย’...

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นคนกรุงเทพฯ เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2465 ปัจจุบันอายุ 95 ปี สมรสกับ คุณกัลยา มนตริวัตร มีบุตร 4 คน เป็นชาย 3 คน ได้แก่ นายรวิวรรณ สาคริก, นายพีระพงศ์ สาคริก, นายวงษ์ระวี สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พีพี พาราวูด จำกัด และบุตรสาว 1 คน ได้แก่ นางสาวมาลีกันยา สาคริก

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญอีกมากมาย

กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ได้ลาออกจากตำแหน่งประจำต่างๆ ที่ท่านดำรงทั้งภาคราชการ กึ่งราชการและภาคเอกชน เพื่อหันมาใช้ชีวิตที่สงบและเรียบง่าย เหลือเพียงการเป็นที่ปรึกษาให้วิทยาทานด้วยการบรรยาย สัมมนา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชนบทและเยาวชนที่เน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

จากนั้น แม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ศาสตราจารย์ระพี ก็ยังได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล โดยเฉพาะในวงการศึกษาและวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย”

จนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีคําสั่งให้ นายระพี สาคริก เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาลของนางมาลีกันยา สาคริก ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรสาว อันเนื่องมาจาก นายระพี ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคพาร์กินสัน มีอาการสมองเสื่อมและโรคถุงลมเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลตลอดเวลา อาการดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลวิกลจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า เมื่อเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย ได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด ที่บ้านพักย่านงามวงศ์วาน.

เปิดประวัติ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ผู้ได้รับความเคารพยกย่องเป็นปูชนียบุคคล จนได้รับการกล่าวขานเป็น ‘บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย’... 17 ก.พ. 2561 09:26 17 ก.พ. 2561 11:13 ไทยรัฐ