วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำพิธีแก้เคล็ด


เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน ติดตั้งโคมแดงเต็งลั้งที่นำมาประดับรอบทำเนียบรัฐบาลใหม่ โดยนำไม้มาติดกับโคมแล้วต่อเป็นก้านยาวให้โคมยื่นออกมาจากเสา ส่วนภาพเล็ก พบก้านธูป 36 ดอก ที่จุดแล้วปักอยู่ใต้กอต้นเข็มที่ปลูกล้อมรอบปืนใหญ่ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า โหรดังชี้แก้เคล็ดนายกฯ- รัฐบาลดวงตก ปัญหารุม.

เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยน ติดตั้งโคมแดงเต็งลั้งที่นำมาประดับรอบทำเนียบ รัฐบาลใหม่ โดยนำไม้มา ติดกับโคมแล้วต่อเป็นก้านยาวให้โคมยื่น 17 ก.พ. 2561 01:40 17 ก.พ. 2561 01:40 ไทยรัฐ