วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เบี่ยงจราจรติดตั้งคานคอนกรีตต่างระดับบางโพธิ์ใต้

ภาพจาก โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้)

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีต รูปกล่องหล่อสำเร็จของทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CDR โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปิด-เบี่ยงการจราจรช่องทางขาเข้า และขาออกถนนกาญจนาภิเษกช่วง กม.55+887 ถึง กม.56+799 (ช่วงคลองตันถึงคลองบางโพธิ์ใต้) ในช่วงวันที่ 17-21 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

ในการนี้ กรมทางหลวงชนบทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0-2551-5525.

กรมทางหลวงชนบทแจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพานจะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีต 17 ก.พ. 2561 01:12 17 ก.พ. 2561 01:12 ไทยรัฐ