วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขู่ยึดเงินเกษตรกร 2 พันคืน รัฐตรวจเข้มผิดเงื่อนไขเปลี่ยนอาชีพ

ขู่ยึดเงินเกษตรกร 2 พันคืน รัฐตรวจเข้มผิดเงื่อนไขเปลี่ยนอาชีพ

  • Share:

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจเกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวไปปลูกพืชอื่นตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561 โดยจะได้รับเงินอุดหนุน 2,000 บาทต่อไร่ เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีเกษตรกรบางรายรับเงินแล้ว แต่ไม่ทำตามสัญญา ไม่ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือรับเงินแล้วยังคงปลูกข้าวต่อตามเดิม ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดเงื่อนไขระหว่างรัฐกับเกษตรกรจริง จะดำเนินการยึดเงินคืน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับเงินงบประมาณของภาครัฐ

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเกษตรกรเข้ามาแจ้งยืนยันการปลูกพืชหลากหลายกับสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว 24,957 ราย พื้นที่ 219,976 ไร่ คิดเป็น 63.83% ของพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยหลังจากคณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ อาสาสมัครเกษตร และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายแล้ว 1,502 ราย พื้นที่ 12,553.50 ไร่ หรือคิดเป็น 5.7% ของพื้นที่แจ้งยืนยันการปลูก

สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/2561 มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 700,000 ไร่ ล่าสุดมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วม 84,906 ราย รวมพื้นที่ 618,373 ไร่ คิดเป็น 88.34% ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีเกษตรกรแจ้งยืนยันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 70,150 ราย พื้นที่ 488,977 ไร่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้