วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หนุนพระธรรมทูตไทยเผยแผ่ศาสนา

หนุนพระธรรมทูตไทยเผยแผ่ศาสนา

  • Share:

พระพรหมสิทธิ

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธาน งานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่วัดพุทธาราม เมืองวาล์วแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เน้นย้ำถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มาจากรากฐาน ทั้งวิสัยทัศน์ การบริหารงานในนโยบายบูรพาจารย์ คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศฯ สืบทอดมาถึงปัจจุบันรวมถึงศักยภาพของพระธรรมทูตในพื้นที่ประเทศนั้นๆ ต้องปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม ศึกษากฎหมายและที่สำคัญคือภาษาประจำถิ่น

นอกจากนี้ ได้ให้นโยบายการบริหารงานเผยแผ่แก่พระธรรมทูต ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งทางผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และชื่นชมถึงพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้