วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนพระธรรมทูตไทยเผยแผ่ศาสนา

พระพรหมสิทธิ

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวว่า จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธาน งานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่วัดพุทธาราม เมืองวาล์วแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เน้นย้ำถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มาจากรากฐาน ทั้งวิสัยทัศน์ การบริหารงานในนโยบายบูรพาจารย์ คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศฯ สืบทอดมาถึงปัจจุบันรวมถึงศักยภาพของพระธรรมทูตในพื้นที่ประเทศนั้นๆ ต้องปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม ศึกษากฎหมายและที่สำคัญคือภาษาประจำถิ่น

นอกจากนี้ ได้ให้นโยบายการบริหารงานเผยแผ่แก่พระธรรมทูต ที่วัดพุทธาราม เมืองวาร์บวร์ก ประเทศเยอรมนี ซึ่งทางผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก พร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และชื่นชมถึงพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองนี้.

จากการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธาน งานประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่วัดพุทธาราม เมืองวาล์วแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 17 ก.พ. 2561 00:31 17 ก.พ. 2561 00:31 ไทยรัฐ