วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.เรียกชี้แจงปมหลักสูตร

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ว่า ตนเชิญ ม.รามคำแหง และ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มารายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง ม.รามคำแหง ได้ชี้แจงว่าจากจำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 40 หลักสูตร

ขณะนี้ได้ปิดหลักสูตรแล้ว 23 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 2 หลักสูตร เหลือหลักสูตรที่เปิดสอน 15 หลักสูตร ในจำนวนนี้มี 8 หลักสูตรซึ่งมีปัญหาคุณวุฒิของอาจารย์ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ซึ่งกำลังแก้ไขอยู่ ส่วน มธบ.มีหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรอง 16 หลักสูตร ปิดหลักสูตรแล้ว 11 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 1 หลักสูตร เหลือหลักสูตรที่เปิดสอนเพียง 4 หลักสูตร หลังจากนี้ สกอ.จะเชิญมหาวิทยาลัยที่เหลือมาชี้แจงก่อนที่จะสรุปเสนอ กกอ.เดือน มี.ค.นี้.

ขณะนี้ได้ปิดหลักสูตรแล้ว 23 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 2 หลักสูตร เหลือหลักสูตรที่เปิดสอน 15 หลักสูตร ในจำนวนนี้มี 8 หลักสูตรซึ่งมีปัญหา 17 ก.พ. 2561 00:21 17 ก.พ. 2561 00:24 ไทยรัฐ