วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.พิษณุโลก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.พิษณุโลก

  • Share:

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรัง ตามนโยบาย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรกรจำนวนมากสนใจเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นพื้นที่หนึ่งในจำนวน 22 จังหวัด ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ในโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรัง 2561 ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานพบว่า ในจังหวัดพิษณุโลกมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,300 ราย รวมพื้นที่การดำเนินงานประมาณ 17,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดินและการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดปอเทือง ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเบิกจ่ายงบประมาณค่าไถกลบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไปตามลำดับ


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า จากการได้พูดคุยกับเกษตรกรทำให้ทราบถึงปัญหาว่า ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ติดที่ความพร้อมของเอกสาร จึงอยากแนะนำให้ปรึกษาหมอดินในพื้นที่ของตนเอง บวกรวมกับพื้นที่ดำเนินงานทับซ้อนกับหลายโครงการจึงทำให้ล่าช้าไปบ้าง ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จะทำให้ธาตุอาหารในดินอุดสมบูรณ์ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายมะนัด บุญถึง เกษตรกร อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการมาได้ 2 ปี จากที่เคยทำนาได้ 27 ตัน สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 32 ตัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆๆ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ และวันนี้ตนเองดีใจเพราะตั้งแต่เป็นเกษตรกรมายังไม่เคยเห็นอธิบดีคนใดเดินเข้ามาหาเกษตรกรแบบนี้ ถามปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกรแบบนี้เลย และขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรอีกด้วยคุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้