วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.พิษณุโลก

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรัง ตามนโยบาย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรกรจำนวนมากสนใจเข้าร่วมโครงการ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกถือเป็นพื้นที่หนึ่งในจำนวน 22 จังหวัด ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ในโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรัง 2561 ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานพบว่า ในจังหวัดพิษณุโลกมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,300 ราย รวมพื้นที่การดำเนินงานประมาณ 17,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดินและการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดปอเทือง ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและเบิกจ่ายงบประมาณค่าไถกลบให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต่อไปตามลำดับ


อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า จากการได้พูดคุยกับเกษตรกรทำให้ทราบถึงปัญหาว่า ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมโครงการแต่ติดที่ความพร้อมของเอกสาร จึงอยากแนะนำให้ปรึกษาหมอดินในพื้นที่ของตนเอง บวกรวมกับพื้นที่ดำเนินงานทับซ้อนกับหลายโครงการจึงทำให้ล่าช้าไปบ้าง ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จะทำให้ธาตุอาหารในดินอุดสมบูรณ์ เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายมะนัด บุญถึง เกษตรกร อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการมาได้ 2 ปี จากที่เคยทำนาได้ 27 ตัน สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 32 ตัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆๆ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ และวันนี้ตนเองดีใจเพราะตั้งแต่เป็นเกษตรกรมายังไม่เคยเห็นอธิบดีคนใดเดินเข้ามาหาเกษตรกรแบบนี้ ถามปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกรแบบนี้เลย และขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรอีกด้วยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามงานการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนฤดูนาปรัง ตามนโยบาย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรกรจำนวนมากสนใจเข้าร่วมโครงการ 16 ก.พ. 2561 21:02 16 ก.พ. 2561 21:13 ไทยรัฐ