วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.ย้ำ เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัด เอาผิด 43 ผู้ชุมนุมทางการเมือง

คสช.ย้ำ เจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัด เอาผิด 43 ผู้ชุมนุมทางการเมือง

  • Share:

คสช.เปิดรายชื่อ แจ้งความเอาผิด 43 ผู้ชุมนุมอยากเลือกตั้ง 10 ก.พ. ย้ำเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดแจ้ง ...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ทาง พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าพบพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง เพื่อร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับ 7 แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม คนอยากเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ในข้อหายุยงปลุกปั่น ตามมาตรา 116 พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมอีก 43 คน ข่อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบฉบับที่ 3/2558 ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุม มั่วสุมทางการเมืองเกิน 5 คนนั้น

โดยมีรายชื่อทั้ง 43 คน ที่เป็นเอกสารแนบท้ายการแจ้งความดังกล่าว ประกอบด้วย 1.นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์, 2.นายพรชัย ประทีปเทียนทอง, 3.นางกมลวรรณ หาสารี, 4.นางนภัสสร บุญรีย์, 5.น.ส.มัทนา อัจจิมา, 6.นางพรนิภา งามบาง, 7.นางประนอม พูลทวี, 8.นางรักษิณี แก้ววัชระรังษี, 9.นายกิตติธัช สุมาลย์นพ, 10.นายศักดิ์ชาย วงดวงแก้ว, 11.นายณราชัย รังโปดก, 12.นายสมบัติ ทองย้อย, 13.นายปรีชา มีศิริ, 14.นางรัตนา ผุยพรม

15.นายสุธี วังถนอมศักดิ์, 16.นายบริบูรณ์ เกียงวรางกูร, 17.นายปิยรัฐ จงเทพ, 18.นายประสาน กรองทอง, 19.นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์, 20.นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์, 21.นายนัชชซา กองอุดม, 22.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล, 23.นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง, 24.นายอนุสรณ์ อุณโณ, 25.นางยุภา แสงใส, 26.นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา, 27.น.ส.สุนันทรัตน์ ยุกตรี, 28.นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิสกุล 29.นายอภิสิทธิ์ ทรัพย์นภาพันธ์, 30.นายณัฐพล วนาโรจน์

31.นายโกวิทย์ ชมมิน, 32.นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ, 33.น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล, 34.น.ส.กิ่งกนก ธนจิโรภาส, 35.นายโชคดี ร่มพฤกษ์, 36.นายสุรศักดิ์ อัศวเสนา, 37.น.ส.วลี ญาณะหงษา, 38.นางจุฑามาศ ทรงเสียงไซย, 39.น.ส.สุวรรณา ตาลเหล็ก, 40.นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, 41.นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ, 42.นายเอกศักดิ์ สุพรรณขันธ์ และ 43.น.ส.พัฒน์นรี ชาญกิจ

แหล่งข่าว คสช. เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาบางคน ออกมาพูดว่าตนไม่เกี่ยวข้องเพราะไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุนั้น ก็ว่ากันไป ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหานั้น มาอยู่ในพื้นที่การชุมนุม จึงสามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้