วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อธิบดี พด. ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย'ไทยนิยม' เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

อธิบดี พด. ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย'ไทยนิยม' เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข

  • Share:

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงานตามนโยบาย รมว.เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปสู่ภาคการปฏิบัติตามโครงการไทยนิยมเพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข กระจายลงระดับอำเภอและระดับตำบล...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ที่ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยที่ประชุมได้ชี้แจงถึงนโยบายขับเคลื่อนการทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่ภาคการปฏิบัติ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามโครงการไทยนิยมของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ การติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ในส่วนของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน โครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (ถนนยางพาราแอสฟัลต์ตกคอนกรีต) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจและข้อมูลสำมะโนที่ดินด้านการเกษตรรายเเปลง (Big Data) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน และที่ประชุมได้หารือถึงกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 50,000 บ่อ การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 300,000 ไร่ รวมถึงการจัดงานวันดินโลกปี 2561


ทั้งนี้ สำหรับนโยบายไทยนิยม 10 ข้อนั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง ได้แก่ข้อ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร) และข้อ 10 งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน โดยในแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ที่มีเป้าหมายเป็นพื้นที่ดำเนินการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลปรับทุกข์ผูกมิตร และสัญญาประชาคมของทีมปฏิบัติการไทยนิยมตำบล ( 21 ก.พ.-10 เม.ย.61) ติดตาม และกระจายลงระดับอำเภอและระดับตำบล และสนง.เกษตรจังหวัด เพื่อปฏิบัติการ โดยเริ่มคิกออฟ 21 ก.พ.นี้

ด้าน นายมะนัด บุญถึง เกษตรกร อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด กล่าวว่า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการมาได้ 2 ปี จากที่เคยทำนาได้ 27 ตัน สามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็น 32 ตัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก และโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆๆ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ และวันนี้ตนเองดีใจเพราะตั้งแต่เป็นเกษตรกรมายังไม่เคยเห็นอธิบดีคนใดเดินเข้ามาหาเกษตรกรแบบนี้ถามปัญหาความเป็นอยู่ของเกษตรกรแบบนี้เลย และขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ ที่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้