วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

CSR ตอบโจทย์สุขภาพคนเมือง จัดเวิร์กช็อป พาพบเกษตรกรอินทรีย์ตัวแม่

เครือข่ายปฏิบัติการ "ซีเอสอาร์" ตอบโจทย์สุขภาพคนเมือง จัด Workshop Organic DIY พาลงพื้นที่พบเกษตรกรอินทรีย์ตัวแม่ ลงมือทำจริง ทั้งปลูกและแปรรูป...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 น.ส.พิมพร ศิริวรรณ ผู้จัดการเครือข่าย ปฏิบัติการ CSR for Thailand เปิดเผยว่า ด้วยความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยด้วยอาหาร ที่ควรจะให้ประโยชน์มากกว่าโทษ ซึ่งจะต้องหันกลับมาดูแลตั้งแต่ต้นทางคือ การเลือกทานวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะ ข้าว และพืชผัก ผลไม้ ที่ควรจะต้องมาจากการปลูกแบบอินทรีย์ คือ ปลูกด้วยดิน ไม่ใชปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า และใส่ใจระบบนิเวศ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงผู้บริโภคให้ไปรู้จักแหล่งปลูกพืชผักอินทรีย์ ตามแนวทางของสามพรานโมเดล เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และห่วงโซ่อาหารสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงริเริ่มกิจกรรมลงพื้นที่ พาคนเมืองซึ่งเป็นคนปลายน้ำ ไปเรียนรู้ ความหมายของเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรอินทรีย์ ที่เป็นคนต้นน้ำโดยตรง พร้อมฟังประสบการณ์ องค์ความรู้ แรงบันดาลใจ และความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร หลังจากหันหลังให้กับการใช้เคมี

โดยในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ทาง Organic DIY "วิถีอินทรีย์ ขอมีใจ ลงมือทำ คุณทำได้" จะจัดในทริปแรกนี้ ลงไปพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์ ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม ที่มี น.ส.อรุณี พุทธรักษา หัวหน้ากลุ่ม หนึ่งในเครือข่ายของสามพรานโมเดล ที่นับเป็นเกษตรอินทรีย์สายแข็งเป็นผู้นำ และทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และขยายสู่สังคมรอบข้าง ทำให้ครอบครัวของตนเอง รวมถึงเกษตรกรในกลุ่มมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหลายปีมานี้ จากความเอาใจใส่ พัฒนาแปลงปลูกอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเกษตรกรที่มีอุดมการณ์ร่วมกันมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นทำผลผลิตอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM และได้รับใบประกาศการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

น.ส.อรุณี กล่าวว่า อยากให้ผู้คนในเมือง ผู้บริโภคตื่นตัวมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ทั้งการปลูก การแปรรูป เพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่า ประโยชน์ รวมถึงรับรู้ถึง พิษภัยของสารเคมี ที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยอย่างชัดเจน เพื่อจะได้หันมาเปลี่ยนแปลง เลือกบริโภคอาหารที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ที่มีความปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ รวมถึงมาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร และมาหัดปลูก และนำความรู้กลับไปที่บ้านไปปลูก ไปบอกเพื่อนๆ ให้ตื่นตัวได้

สำหรับกิจกรรม Organic DIY ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ จะมีการลงพื้นที่ดูแปลงนา แปลงปลูกผักสวนครัว เหนือดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำสมุนไพรไล่แมลง รวมถึงการเตรียมดิน การเลี้ยงไก่ ตลอดจนมีกิจกรรมเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง เพาะถั่วงอก การแปรรูปทำน้ำตาลอ้อยอินทรีย์ การทำขนมข้าวต้มมัด การเพาะเห็ด และการปลูกผักสลัดตุ้ม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ทำน้ำยาปากหอม โดยในกิจกรรมทุกคนจะได้ลิ้มรสกับอาหาร ขนม ของว่าง น้ำอ้อยอินทรีย์ ชาสมุนไพร รวมถึงช็อปผลผลิตอินทรีย์ ที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขใจและเต็มใจยิ่ง

สำหรับผู้สนใจร่วม กิจกรรม Organic DIY สามารถสอบถามรายละเอียด และค่าใช้จ่ายได้ที่ เครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand 081-9282808 หรือติดต่อ ID line : pimporn999.

เครือข่ายปฏิบัติการ "ซีเอสอาร์" ตอบโจทย์สุขภาพคนเมือง จัด Workshop Organic DIY พาลงพื้นที่พบเกษตรกรอินทรีย์ตัวแม่ ลงมือทำจริง ทั้งปลูกและแปรรูป... 16 ก.พ. 2561 15:59 16 ก.พ. 2561 16:18 ไทยรัฐ