วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.พังงา มอบเรือพยาบาลให้ ฐานทัพเรือพังงา ใช้ในภารกิจช่วยเหลือ นทท.

พ่อเมือง มอบเรือพยาบาล 3 ลำให้ ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ใช้ในภารกิจช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวใน หมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ พร้อมตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล พร้อมหนุนศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก...


เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ที่ ฐานทัพเรือพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงา และนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เรือพยาบาลในโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล และจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก (โครงการ Andaman Hub Madical Network) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าของโรงแรม บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ร่วมเป็นเกียรติจำนวนมากโดยพิธีมีการส่งมอบเรือพยาบาล 46 ฟุต เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 300 แรงม้า 3 เครื่องยนต์ จำนวน 3 ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ประจำเรือ ให้กับฐานทัพเรือพังงา เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บในพื้นที่ทางทะเล ตามที่ได้รับการร้องขอจากศูนย์นเรนทรพังงา เบื้องต้นทางฐานทัพเรือพังงา ได้วางแผนจัดวางเรือพยาบาลให้ประจำที่ หมู่เกาะสิมิลัน 1 ลำ, หมู่เกาะสุรินทร์ 1 ลำ, และประจำที่ฐานทัพเรือพังงา 1 ลำ ซึ่งมีหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ฐานทัพเรือพังงา เป็นหน่วยปฏิบัติการในการบูรณาการงานของจังหวัดพังงา


นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาโดยทางสำนักงานสาธารณสุข มีโครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางทะเล โดยได้ส่งมอบเรือ จำนวน 3 ลำ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อใช้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล โดยสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 247 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งอาคารสถานที่ศูนย์การแพทย์ที่มีเครื่องมือทันสมัยและเรือ ที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของจังหวัดพังงา ถือเป็นอีกด้านที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวทะเล เพราะจังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดพังงาก็ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจนได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา พร้อมทั้งนี้ได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวตามหมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเวลาประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงทีต่อไป.

พ่อเมือง มอบเรือพยาบาล 3 ลำให้ ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ใช้ในภารกิจช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวใน หมู่เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ พร้อมตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล พร้อมหนุนศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก...
 16 ก.พ. 2561 15:15 16 ก.พ. 2561 15:29 ไทยรัฐ