วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระทรวงต่างประเทศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

โดย ซี.12

สังคมยังชื่นชมความกล้าหาญจริงจังของข้าราชการไทยอย่าง วิเชียร ชิณวงษ์ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก และ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หน.ชุดพญาเสือ ในประเด็นที่เกาะติดการดำเนินคดีในเรื่องการจับกุมนักธุรกิจใหญ่ล่าเสือดำในป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก ตลอดจนการขยายผลไปถึงการรุกพื้นที่ป่าและอุทยานในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย .....

ที่กระทรวงการต่างประเทศมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ทั้ง อธิบดี และ เอกอัครราชทูต จำนวน 3 ราย ดังนี้ พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี.....

ก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้ง ดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต ระดับกงสุลใหญ่ ที่แต่งตั้งเมื่อเร็วนี้ มีอีกราย คือ พินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดินเวอร์ทเทมแบร์ก.....

ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เลขาธิการคนใหม่ คือ พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วน กิตติ สุระคำแหง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.....

ในทำเนียบมีการแต่งตั้ง วรรณวิมล สินุธก ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำ มติคณะรัฐมนตรี กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. .....

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการราชทัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1.พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ 2.นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ หรือวัฒนธรรม 3.รองศาสตราจารย์ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา 4.นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัณฑวิทยา 5.นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน 6.นางวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา 7.รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการราชทัณฑ์.....

มาถึงเรื่องราวของหนังสือประจำสัปดาห์ ต่วย’ตูน พ็อกเกตแมกกาซีนเพื่อสาระและหรรษา เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ ที่ยังยืนหยัดรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อ เล่มเดือนกุมภาพันธ์นี้ พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ เขียนเรื่องชุดไปเรียนนอก ตอน นักเรียนโค่ง ได้สนุกสนาน.....

“ซี.12”

ที่กระทรวงการต่างประเทศมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ทั้ง อธิบดี และ เอกอัครราชทูต จำนวน 3 ราย... 16 ก.พ. 2561 13:51 16 ก.พ. 2561 13:53 ไทยรัฐ