วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดสูตรสำเร็จ TRSC ผู้นำธุรกิจรักษาสายตาผิดปกติ

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค บริโภค หรือธุรกิจประเภทให้บริการ เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนี้ จะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือเลือกรับบริการได้

ธุรกิจการรักษาภาวะสายตาผิดปกติก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจประเภทให้บริการที่มีการปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน ธุรกิจสถานพยาบาลในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริหารองค์กรหลายแห่งจึงกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

นายสุชาติ เห็นสว่าง กรรมการผู้จัดการ TRSC International LASIK Center ผู้นำในธุรกิจรักษาสายตาผิดปกติ กล่าวว่า สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ชัดเจน และองค์กรให้ความสำคัญนั้น มีหลายปัจจัย อาทิ กลุ่มผู้มารับบริการมีอายุน้อยลง อยู่ในช่วงวัยรุ่น และวัยทำงาน กลุ่มอายุ 20–30 ปี และรองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-40 ปี เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในอดีตธุรกิจการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ กลุ่มผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยทำงาน ช่วงอายุ 30-45 ปี แต่ปัจจุบันนี้กลุ่ม

ผู้มาใช้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติมีช่วงอายุที่น้อยลง เพราะส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานของผู้มาใช้บริการเดิม ที่มาจากการบอกต่อนั่นเอง ซึ่งมาจากความเชื่อมั่นในผลสำเร็จทางการรักษาและการบริการที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ นอกจากนี้ การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ ยังได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่

“ผู้มารับบริการรุ่นใหม่ มีความต้องการ มากขึ้นในหลายๆด้าน มีความคาดหวังสูงขึ้น อาทิ สถานพยาบาลที่มีผลการรักษาที่ดี เพราะดวงตามีเพียงคู่เดียว จึงพิถีพิถัน และให้ความสำคัญในการเลือกสถาน พยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ, ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการเฉพาะทาง รู้จริง มีความเชี่ยวชาญจริง เชื่อถือได้ และไว้วางใจที่จะฝากดวงตาให้รักษา, การบริการที่รวดเร็ว บริการจากใจ เพราะไลฟ์สไตล์ของผู้มารับบริการมีเวลาน้อยลงไม่ชอบรออะไรนานๆ แต่ต้องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด มีการดูแลตั้งแต่ ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา ซึ่งอีกเรื่องที่สำคัญคือมีความต้องการเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เพื่อการรักษาที่แม่นยำมากขึ้น แผลผ่าตัดเล็กลง ฟื้นตัวเร็วขึ้น การรักษาด้วยวิธี ReLEx จึงตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ตรงกับความต้องการ”

นายสุชาติ กล่าวว่า ต้องยอมรับสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างมาก ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่หาข้อมูลจากสื่อประเภทนี้เกือบทั้งหมด เพราะได้ข้อมูลที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ฉะนั้นทิศทางการทำการตลาดของธุรกิจก็จะปรับไปตามกระแสความนิยมนี้เช่นกัน

ในส่วนของนโยบายการบริหารงาน TRSC ต้องมีการปรับนโยบาย เพื่อสนองตอบพฤติกรรมของผู้บริโภคเช่นกัน มีนโยบายคุณภาพหลัก 4 ประการ คือ ประการแรก คุณภาพการมองเห็นที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้มารับบริการจะทราบข้อมูลแผนการรักษาของตัวเองอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งวิธีการ ขั้นตอนการรักษา เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ ภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงต่างๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการตัดสินใจว่าจะเลือกเข้ารับการรักษาหรือไม่ ประการที่สอง ประสบการณ์ทีมผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร โดยมีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีแพทย์ที่ตรวจรักษา และทำการผ่าตัด มีจำนวนรวมมากถึง 11 ท่าน และเป็นระดับแนวหน้าในวงการจักษุแพทย์

ประการที่สาม การบริการจากใจในระดับ First Class Service มีระบบคัดกรอง การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ทราบโอกาสความสำเร็จ ความเสี่ยง ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ให้ผู้รับบริการมีความคาดหวังที่ตรงกัน รวมไปจนถึงการตรวจติดตามหลังการผ่าตัด โดยมีบริการที่ปรึกษาประจำตัว พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา และประการสุดท้าย เทคโนโลยีที่นำมาใช้รักษา ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยผู้มารับบริการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของปัญหาสายตา ซึ่ง TRSC เลือกใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ให้ผลการรักษาที่แม่นยำและปลอดภัย โดย TRSC ได้นำเทคโนโลยีการรักษาด้วยวิธี ReLEx เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก เข้ามาใช้เป็นแห่งแรก

นายสุชาติกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ถึงแม้พฤติกรรมผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่ TRSC ยังคงให้ความสำคัญและคำนึงถึงเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด คือ ผู้มารับบริการจะต้องมีคุณภาพการมองเห็นที่ดีขึ้น โดยมีผลการรักษาที่ดี จากการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่มีมาตรฐาน แม่นยำ และมีบุคลากรพร้อมให้บริการจากใจ ในระดับ First Class Service

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหัวใจสำคัญของ TRSC โดยเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่น และตัดสินใจเลือกมารับบริการ ทำให้องค์กรแห่งนี้ยังคงความเป็นผู้นำที่อยู่ในใจของผู้บริโภคมาตลอดจนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 21 ในปีนี้!!

วานิชหนุ่ม

wanich@thairath.co.th

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านสินค้าอุปโภค บริโภค หรือธุรกิจประเภทให้บริการ เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนี้ ... 16 ก.พ. 2561 11:31 16 ก.พ. 2561 11:32 ไทยรัฐ