วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มข.เตรียมโชว์ “ถนนศิลปะ Art Lane”

มข.เตรียมโชว์ “ถนนศิลปะ Art Lane”

  • Share:

ศิลปวัฒนธรรมแต่ละยุคเมื่อนำมาผสมผสานสร้างชิ้นงานใหม่จึงแลดูน่าสนใจไปอีกแบบ...

สถานศึกษาทุกระดับจึงกำลังมองเห็นความสำคัญ จัดทำเป็นหลักสูตรสอนศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ อย่างเช่นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ มข. กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน

กำลังฮือฮาเวลานี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เตรียมจัดกิจกรรม ถนนศิลปะ Art Lane ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2561 บริเวณสะพานขาว ภายในมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.กล่าวว่า สะพานขาวเป็นสัญลักษณ์สำคัญและเก่าแก่ของสถาบัน โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปีนำผลงานศิลปะหลักสูตรและสายวิชาต่างๆ รวมทั้งเหล่าศิลปินและผู้ที่ชื่นชอบนำผลงานด้านนี้มาร่วมจัดแสดงบนสะพานแห่งนี้กว่า 1,000ชิ้น

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังได้แสดงผลงานทางวิชาการด้านนี้ที่เปิดสอนมาอย่างต่อเนื่องไปด้วย

โดยรวมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ ผลงานวิชาการสร้างสรรค์ สายวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ด้านดนตรีและการแสดง ประกอบไปด้วย ดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง

ด้านศิลปะการแสดง ประกอบด้วยศิลปะการละครและนาฏศิลป์ แสดงให้เห็นหลักสูตรแขนงวิชาต่างๆของศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนระดับมัธยมปลายใช้พิจารณาเพื่อตัดสินใจศึกษาต่อ

สุดท้ายส่วนที่ 2 เรื่องวิชาชีพสร้างสรรค์ได้เชิญศิลปินมืออาชีพสาขาต่างๆ ไม่ว่าด้านทัศนศิลป์ ศิลปินนักร้อง นักแสดง และวงดนตรี ผู้กำกับภาพยนตร์ มาร่วมถ่ายทอดผลงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานแบบมืออาชีพ

รวมทั้งการสาธิตศิลปะด้านต่างๆ ด้วยการให้ผู้ร่วมงานลงมือทำผลงานที่ชื่นชอบด้วยตนเองกับอาจารย์ผู้สอนและศิลปินชั้นนำภาคอีสาน พร้อมเปิดหอศิลป์และโรงละครจัดแสดงผลงานจากทุกกลุ่มให้ได้ชมตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้เพื่อปลุกกระแสให้เกิดความรักความหวงแหนผลงานศิลปะในท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคัญ...!

นัสฐริกา คำซาว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้