วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทานคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน

วันเสาร์สบายๆวันนี้ เรามาคุยกันเรื่อง “คุณธรรม” กันสักวันนะครับ เพราะรู้สึกว่า คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยที่พูดตอกย้ำกันมานาน ผู้นำรัฐบาล ก็พูดมาตลอดเกือบ 4 ปี ที่มีอำนาจ แต่ดูเหมือน “ภาคปฏิบัติ” แทบจะไม่กระดิก ซึ่งเห็นได้จากหลายกรณีที่กำลังเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้

วันก่อนผมได้รับหนังสือเด็กจาก สำนักพิมพ์นานมี เล่มหนึ่งชื่อ “นิทานคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน” เขียนโดย คุณเบโกญา อีบาร์โรลา แปลโดย คุณรัศมี กฤษณมิษ แค่อ่านเรื่องเกริ่นที่ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดถึง “คุณธรรม” ก็อยากนำมาแชร์กันอ่านแล้ว

ผู้เขียน เบโกญา อีบาร์โรลา ได้ยกเอาคำพูดของ แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซุปเปอร์อัจฉริยะของโลก ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพัทธ์และแรงโน้มถ่วง เมื่อร้อยกว่าปีก่อน และ ทฤษฎีควอนตัม ที่เราจะได้ยินต่อไปอีกนาน พูดถึงเรื่อง “คุณธรรม” มาเป็นคำพูดเปิดเล่มในหนังสือเล่มนี้ว่า

“การค้นหาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือ “การแสวงหาคุณธรรม” ใน “การกระทำของเรา ความสมดุลในใจ” หรือแม้แต่ “ตัวตนของเราเอง” ล้วนขึ้นอยู่กับการแสวงหานี้ มีเพียงคุณธรรมจากการกระทำของเราเท่านั้นที่ “ทำให้ชีวิตมีศักดิ์ศรี” และ “งดงาม” การปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตและเป็นสามัญสำนึก ถือได้ว่าเป็น “งานสำคัญที่สุดของการศึกษา” ทีเดียว”

อ่านแล้วก็ขอฝาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีศึกษา นำไปคิดเป็นการบ้าน ท่านจะปลูกฝังคุณธรรมอันงดงามนี้ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ และ ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรา ได้อย่างไร เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง มีคุณธรรม

คุณเบโกญา อีบาร์โรลา ยังได้เขียนไว้ใน บันทึกจากผู้เขียน ว่า “คุณธรรมคือความเชื่อลึกซึ้งของมนุษย์ที่คอยกำหนดทิศทางพฤติกรรม มนุษย์มีคุณธรรมสากลอยู่ในธรรมชาติแท้จริงของตนเอง ในแง่หนึ่ง คุณธรรมดังกล่าวช่วยให้ความประพฤติของเราดีขึ้น อีกด้านหนึ่งก็จรรโลงให้มนุษยชาติดีขึ้นด้วยเช่นกัน

คุณธรรมยังเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตในสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ช่วยนำเราไปสู่ทิศทางที่ดีต่อตนเองและสังคม ทำให้เราเข้าใจความหมายของการกระทำ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา คุณธรรมที่ดีงามจะกลายเป็นแนวทางและหลักยึดในการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ ฉะนั้น แต่ละครอบครัวต้องเลือกคุณธรรมที่จะนำมาอบรมสั่งสอนลูกอย่างระมัดระวัง เพราะนั่นคือ เข็มทิศชี้ทางลูกไปตลอดชีวิต เป็นคู่มือที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีขึ้น

การส่งผ่านคุณธรรมของสังคมและศีลธรรม เริ่มตั้งแต่เดือนแรกๆของชีวิต แม้คุณจะไม่ทันรู้ตัว ลูกของคุณก็ซึมซับสิ่งที่คุณสอนในบ้าน จากนั้นก็เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น จากในห้องเรียนหรือบทเรียนต่างๆ

คุณธรรมควรปลูกฝังเคียงคู่ไปกับทัศนคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความประพฤติ ถ้าหากพ่อแม่ไม่ปฏิบัติตามที่พูด จะสอนลูกอย่างไรก็ไร้ประโยชน์ เพราะ ลูกจะซึมซับจากการกระทำ ไม่ใช่จากคำพูด เด็กๆเรียนรู้จากตัวอย่าง ด้วยการสังเกตและชั่งน้ำหนักการกระทำของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง จุดนี้เองที่หล่อหลอมซึมซับจนกลายเป็นความประพฤติของเด็ก ความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น การไหว้วานขอร้องสิ่งต่างๆ การแบ่งปันสิ่งที่คุณชอบ การปฏิเสธบางอย่าง การปกป้องคนบางคน การแสดงความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดต่อลูก...”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก “บันทึกของผู้เขียน” ในหนังสือ “นิทานคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน” ซึ่งมีนิทาน 20 เรื่องประกอบ คุณธรรม 10 ประการ ที่เป็น กฎของพงไพร เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าพ่อแม่ควรซื้อมาให้ลูกอ่าน หรืออ่านให้ลูกฟัง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก

ผมอ่านแล้วก็เอามาแชร์กันตรงนี้ พ่อแม่กับลูก ก็เหมือน รัฐบาลกับประชาชน.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

วันเสาร์สบายๆวันนี้ เรามาคุยกันเรื่อง “คุณธรรม” กันสักวันนะครับ เพราะรู้สึกว่า คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยที่พูดตอกย้ำกันมานาน ผู้นำรัฐบาล ก็พูดมาตลอดเกือบ 4 ปี ที่มีอำนาจ แต่ดูเหมือน “ภาคปฏิบัติ” แทบจะไม่กระดิก... 16 ก.พ. 2561 10:17 ไทยรัฐ