วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝรั่งเศสดึงการลงทุน

เอ็มมานูเอล มาครง

หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้ผู้นำเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงและเชื่อมั่นว่านโยบายของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงจะนำความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งไทยคือหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลฝรั่งเศสให้ความสนใจ และการมาเยือนอย่างเป็นทางการของนาย ฌอง-บาติสต์ เลอมวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและ การต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น เขาได้ส่งสารถึงการดำเนินแผนการปฏิรูปเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าจับตา

สาระดังกล่าวคือ การปฏิรูปด้านตลาดแรงงาน เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านทุนมนุษย์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับบริษัทต่างๆ ได้มีการสร้างงาน รวมทั้งเดินหน้าการปฏิรูปภาษีเพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการลงทุนที่ปลอดภัย พร้อมกับปรับภาพลักษณ์ให้ฝรั่งเศสเป็นดินแดนแห่งนวัตกรรม เป็นจุดหมายให้หนุ่มสาวยุคใหม่ทั่วโลกที่มีความสามารถอยากเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ

ฝรั่งเศสและไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตมานานถึง 161 ปี และต่างก็อยู่ในช่วงการปรับปรุงเศรษฐกิจให้ทันสมัย ขณะที่บ้านเรากำลังดำเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฝรั่งเศสก็จะวางแผนช่วยผลักดันให้การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยมีความคืบหน้า เนื่องจากเขาต้องการหุ้นส่วนเพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี หรือการเจรจาการค้าหลายฝ่ายที่สำคัญต่อการปรับตัวทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้ทันกับความเป็นจริง ซึ่งเมื่อกลางปีที่แล้วได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภานายจ้างและผู้ประกอบการฝรั่งเศส (MEDEF International) กับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แห่งอนาคตทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้นของทั้ง 2 ประเทศ

แต่สิ่งสำคัญก็คือ การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน นายฌอง-บาติสต์ เลอมวนเปรียบว่า ฝรั่งเศสมีสหภาพยุโรปก็เหมือนกับไทยมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและฝรั่งเศสสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการส่งออกหรือการผลิตของบริษัทไทยเพื่อป้อนตลาดยุโรป และในทางกลับกันไทยก็เป็นศูนย์กลางสำหรับบริษัทฝรั่งเศสหลายแห่งในภูมิภาคได้เช่นกัน.

ภัค เศารยะ

หลังจากการเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้ผู้นำเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงและเชื่อมั่นว่านโยบายของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงจะนำความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ... 16 ก.พ. 2561 09:48 16 ก.พ. 2561 13:31 ไทยรัฐ