วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เกษตรฯโดนหั่นงบเหลือ 2.4 หมื่นล. "กฤษฎา" ปรับแผนลดขนาดโครงการ

เกษตรฯโดนหั่นงบเหลือ 2.4 หมื่นล. "กฤษฎา" ปรับแผนลดขนาดโครงการ

  • Share:

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 หรืองบกลางปี 2561 วงเงิน 30,000 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกระทรวงเกษตรฯถูกหั่นงบประมาณปฏิรูปภาคเกษตร ที่เสนอไปทั้งหมด 7 โครงการ วงเงิน 47,000 ล้านบาท เหลือเพียง 24,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการปฏิรูปภาคเกษตรและได้วงเงินสำหรับดำเนินโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการร่วมกับมหาดไทยอีกประมาณ 693 ล้านบาท โดยเตรียมนำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้งก่อนเบิกงบประมาณดำเนินการได้ประมาณ เม.ย.2561

ด้านนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ แต่ขนาดจะลดลง เช่น งบประมาณโค่นยางเพื่อเปลี่ยนชาวสวนไปประกอบอาชีพอื่น เดิมกำหนดเป้าหมายพื้นที่โค่นยาง 300,000 ไร่ จ่ายรายละ 10,000 บาทต่อไร่ ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือ 100,000 บาทต่อราย เดิมจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่เมื่อสำนักงบตัดงบประมาณลง 50% จึงเหลือพื้นที่โค่นยางเพียง 150,000 ไร่ แต่ยังจ่าย 10,000 บาทต่อไร่เช่นเดิม สำหรับชาวสวนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงิน 2 งวด คือ งวดแรก 4,000 บาทต่อไร่ หรือ 40,000 บาทต่อราย หากทำแผนอาชีพเสร็จ งวดที่ 2 จ่ายอีก 6,000 บาทต่อไร่หรือ 60,000 บาทต่อราย เมื่อเข้ารับการอบรมอาชีพแล้ว ส่วนอีกโครงการที่สำนักงบประมาณให้โครงการผ่านการพิจารณาคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ที่ของบประมาณไว้ 19,134 ล้านบาท แต่สำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้ 8,760 ล้านบาท

ส่วนเรื่องโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ที่กระทรวงเกษตรฯขอเสนองบประมาณไปวงเงิน 47,000 ล้านบาท ก่อนที่จะถูกตัดงบประมาณเหลือเพียง 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 7 โครงการใหญ่ ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง งบประมาณ 3,288 ล้านบาท 2.พัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ 3,486 ล้านบาท 3.บริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032 ล้านบาท 4.แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 15,081 ล้านบาท 5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน งบประมาณ 19,134 ล้านบาท 6.บริหารจัดการข้อมูล (บิ๊ก ดาต้า) งบประมาณ 769.33 ล้านบาท และ 7.ติดตามและประเมินผล งบประมาณ 8 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้