วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาหารไทยแย่แล้ว! "ไต้หวัน" พบสารตกค้างในสินค้าอื้อ

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ระบุว่า กรมอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 พ.ย.60 จำนวน 3 รายการเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ทุเรียนสด และเมล็ดงาดำ ทั้งนี้ ไต้หวันได้ขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุของการปนเปื้อนสารตกค้างดังกล่าว รวมทั้งได้ให้ไทยเสนอแผนหรือมาตรการการแก้ไขปัญหาภายใน 12 มี.ค. 61 โดยระหว่างนี้ไต้หวันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวจากไทยจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชี้แจงไต้หวันจะใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นและอาจห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยต่อไป สำหรับสารตกค้างที่ TFDA ตรวจพบ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่งสด ตรวจพบสาร Chlorfenapyr, Diuron, Fipronil, Triadimenol, Clothianidin และ Indoxacrab ทุเรียนสด ตรวจพบสาร Carbaryl, Procymidone, และ Metulaxyl และเมล็ดงาดำ ตรวจพบสาร Cypermethrin และ Carbaryl

นายวันชัย กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ขอให้ผู้ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าส่งออกของไทย ให้ระมัดระวังตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการนำเข้าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของสินค้าไทยโดยรวม.

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ระบุว่า กรมอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ได้ตรวจพบสารตกค้างในสินค้าอาหารนำเข้าจากไทย... 16 ก.พ. 2561 08:45 16 ก.พ. 2561 08:51 ไทยรัฐ