วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจไทยท่าทางจะเฟื่อง ยอดธุรกิจบริการเกิดใหม่พุ่ง!

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การผลักดันธุรกิจบริการที่กรมส่งเสริมตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวธุรกิจบริการของไทยในอัตราดีขึ้นต่อเนื่อง โดยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ปี 60 พบว่ามีธุรกิจบริการที่เข้ามาจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน 6,598 ราย เพิ่มขึ้น 19% หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,017 ราย เทียบกับปี 2559 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 2.16 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% หรือเพิ่มขึ้น 6,379 ล้านบาท เทียบกับปี 59

ทั้งนี้ ธุรกิจบริการที่จัดตั้งใหม่ปี 60 แยกเป็น ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าทั่วไป จำนวน 995 ราย ธุรกิจแฟรนไชส์ จำนวน 40 ราย ธุรกิจโลจิสติกส์ 2,611 ราย ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จำนวน 155 ราย ธุรกิจก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 555 ราย ธุรกิจร้านอาหาร 2,006 ราย และธุรกิจสุขภาพ 236 ราย ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจบริการที่เป็นเป้าหมายในการส่งเสริมของกรม เป็นธุรกิจที่เติบโต ทั้งในแง่ของจำนวนกิจการ มูลค่าลงทุน ซึ่งการพัฒนาธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพแข่งขันและรายได้ของประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 61 กรมยังคงเน้นการส่งเสริมธุรกิจบริการในกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกสินค้าทั่วไป ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายส่งเสริมธุรกิจบริการของรัฐบาลต่อไป.

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การผลักดันธุรกิจบริการที่กรมส่งเสริมตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ พบว่ามีแนวโน้มขยายตัวธุรกิจบริการของไทยในอัตราดีขึ้นต่อเนื่อง... 16 ก.พ. 2561 08:39 16 ก.พ. 2561 08:41 ไทยรัฐ