วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีเร่งตั้งไข่ "กฏหมายสู้ภัยไซเบอร์"

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างเร่งรัดการปรับปรุงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.... เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ได้ภายในเดือน ก.พ.2561 นี้ เมื่อ ครม.พิจารณาแล้ว ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยสาเหตุที่กระทรวงดีอีต้องเร่งผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมได้นำระบบไอที ระบบออนไลน์ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขณะที่การโจมตีทางออนไลน์ หรือกลุ่มแฮกเกอร์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีระบบ หรือถูกแฮกเกอร์เจาะข้อมูลเพื่อทำลายระบบ ซึ่งจะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจได้

“ทุกประเทศทั่วโลกจะมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยความมั่นคงในระบบไอทีของธุรกิจเพื่อป้องกันการแฮ็กข้อมูล การโจมตีทางออนไลน์ เช่น ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบการเงิน ระบบขนส่ง ระบบให้บริการสนามบิน เป็นต้น เพราะระบบเหล่านี้เป็นระบบที่มีความสำคัญมากในการให้บริการประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับระบบไอทีมิให้กลุ่มแฮกเกอร์ทำลายระบบหรือโจมตีระบบได้”

นางสาวอัจรินทร์ กล่าวต่อว่า การป้องกันเรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ และมีองค์กรระดับชาติขึ้นมากำกับดูแลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม องค์กรใหม่นี้จะอยู่กับสังกัดใดนั้น คงต้องรอการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานก่อน ในเบื้องต้นกระทรวงดีอีก็ต้องนำร่องทำงานไปพลางก่อนจนกว่าจะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลและกฎหมายมีผลบังคับใช้.

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีอยู่ระหว่างเร่งรัดการปรับปรุงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.... 16 ก.พ. 2561 08:20 ไทยรัฐ