วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิจัย “กรุงธนบุรี” โมเดลพัฒนาเมือง

วิจัย “กรุงธนบุรี” โมเดลพัฒนาเมือง

  • Share:

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ช่วงเวลาระหว่างเดือน ธ.ค. ปี 2560-ธ.ค. ปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีนั้น ศมส.ได้รับมอบหมายให้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ธนบุรี ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก รวมทั้งได้จัดทำเส้นทางการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามายังกรุงธนบุรี เพื่อศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของกรุงธนบุรี เช่น การขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือในอดีตจนถึงปัจจุบัน การสร้างสถานีรถไฟบางกอกน้อยส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนจากภาคใต้มาตั้งถิ่นฐาน ตลอดจนการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนจากแม่น้ำลำคลองมาสู่ชุมชนริมถนน เป็นต้น เพื่อเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาเมืองย่านฝั่งธน ทั้งด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ฝั่งธนมีวัดวาอารามสำคัญจำนวนมาก รวมถึงเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองไม่ให้กระทบวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเอาไว้ ทั้งนี้ งานวิจัยกรุงธนบุรีมีแผนแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะนำผลวิจัยมานำเสนอในการประชุมวิชาการในการเฉลิมฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี

นายพีรพนกล่าวต่อไปว่า ศมส. ยังร่วมมือกับนักวิชาการศึกษาวิจัยในมิติทางมานุษยวิทยารวมทั้งสร้างเครือข่ายและพื้นที่ทางวิชาการให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์ และศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี กรุงธนบุรี และในวันที่ 2-3 มี.ค. จะมีการจัดเสวนาเรื่อง ธนบุรีในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลง : มองผ่านชีวิตคนและชุมชน ที่ ศมส. โดยนำเสนอความก้าวหน้าในการค้นพบข้อมูลด้านมานุษยวิทยา โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงธนบุรี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้