วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายประปาแจ้งวัฒนะขุดรถไฟฟ้าสายสีชมพูติดปัญหา

นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง กล่าวถึงความคืบหน้าการอนุญาตให้ บริษัท ซิโนไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี เข้าใช้พื้นที่ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ว่า กรมทางหลวงได้มีหนังสืออนุญาตให้ รฟม. และผู้รับเหมา เข้าพื้นที่ในเขตทางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูเพื่อรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.2560 ที่ผ่านมา แต่จากการลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในเขตทางกรมทางหลวง พบว่า การทำงานมีปัญหาหลายจุด เช่น การรื้อย้ายแนวท่อประปา ของการประปานครหลวง ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เดิมกำหนดวางแนวท่อประปาใหม่ขนาด 1 เมตร ภายหลัง กปน.ขอแก้ไขเพิ่มขนาดท่อเป็น 1.50 เมตร เนื่องจากมีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการปรับแก้สัญญาตามวิธีการประกวดราคาใหม่ ใช้เวลา 1-2 เดือน ทำให้การก่อสร้างจุดดังกล่าวต้องล่าช้า เป็นต้น.

นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง กล่าวถึงความคืบหน้าการอนุญาตให้ บริษัท ซิโน-ไทยฯ ผู้รับเหมาก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี 15 ก.พ. 2561 23:30 15 ก.พ. 2561 23:30 ไทยรัฐ