วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนน.จัดจ้างเอกชน ลอกคลองรับน้ำฝน

นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ กทม. (สนน.) เปิดเผยว่า สนน.ได้วางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนในปีนี้ โดยการจ้างเหมาเอกชนขุดลอกคูคลอง 10 คลอง ประกอบด้วย คลองน้ำแก้ว คลองพญาเวิก คูน้ำสวนรถไฟ คลองบางอ้าย คลองวัดใหม่ภาวนา คลองสวนหลวง คลองไผ่สิงโต บึงมะกะสัน คลองครุ และคลองลำเกร็ด คาดว่าจะเริ่มทยอยขุดลอกคูคลองตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ สนน.มีแผนทำความสะอาด ลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวรวม 6,368 กิโลเมตร โดยได้เริ่มทำความสะอาดท่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา ขณะนี้มีถนนสายหลัก 180 เส้นทาง ที่ได้ทำความสะอาดท่อไปแล้ว ความยาวรวม 492 กิโลเมตร ส่วนที่เหลือจะพยายามทำความสะอาดให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้.

นายณรงค์ เรืองศรี ผอ.สำนักการระบายน้ำ กทม. (สนน.) เปิดเผยว่า สนน.ได้วางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนในปีนี้ โดยการจ้างเหมาเอกชนขุดลอกคูคลอง 10 คลอง 15 ก.พ. 2561 23:22 15 ก.พ. 2561 23:22 ไทยรัฐ