วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

S&P ยกกองทัพเค้ก สร้างความสุขผู้ด้อยโอกาส

เดินสายส่งมอบความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ “มณีสุดา ศิลาอ่อน” ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2018” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ที่ตั้งใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคม เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างคุณค่าให้กับผู้รับ ทั้งยังถือเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลแห่งความรัก โดยขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ที่พร้อมจะส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม ซึ่งปีนี้ได้ขนกองทัพเค้กถึง 740 ปอนด์ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ รวมทั้งโรงพยาบาล รวม 24 แห่ง อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฯลฯ ซึ่งแต่ละปีได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้เค้กแห่งความสุขนี้กระจายไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง.

เดินสายส่งมอบความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ “มณีสุดา ศิลาอ่อน” ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สานต่อโครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2018” 15 ก.พ. 2561 15:27 15 ก.พ. 2561 15:28 ไทยรัฐ