วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนามแม่เหล็กอาจก่อเกิดการปะทุบนดวงอาทิตย์

นักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงาน ซึ่งนำโดยศูนย์ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS) ได้รายงานลงในวารสารธรรมชาติถึงการศึกษาเกี่ยวกับการปะทุของเปลวสุริยะบนดวงอาทิตย์ หลังจากมีการวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่าพลังงานแม่เหล็กอาจอยู่เบื้องหลังของการปะทุ แต่สนามแม่เหล็กก็ไม่สามารถมองเห็นได้ พวกเขาจึงพัฒนาวิธีให้มองเห็น พร้อมกับค้นพบว่ามันมีโครงสร้างคล้ายกับกรงแม่เหล็กปรากฏขึ้นและมีรูปแบบคล้ายเชือกแม่เหล็กอยู่ข้างใน

เมื่อสังเกตเฉพาะโครงสร้างเชือกแม่เหล็กดังกล่าว พบว่าเมื่อเปลวสุริยะปะทุขึ้นก็จะมีการพ่นฟองของพลาสมา (plasma) ออกมา ทำให้นักวิทยาศาสตร์เจาะวิเคราะห์ไปยังโคโรนา (corona) ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศส่วนนอกสุดของดวงอาทิตย์ เป็นบริเวณที่บางและร้อนจนยากที่จะวัดได้ ซึ่งการค้นพบครั้งใหม่นี้นักวิทยาศาสตร์เผยถึงความเป็นไปได้ว่าจะช่วยพัฒนารูปแบบการพยากรณ์ ที่ทำให้สามารถคาดเดาถึงพลังงานสูงสุดที่ปล่อยออกมาในช่วงของการเกิดเปลวสุริยะจากดวงอาทิตย์ เพราะปรากฏการณ์เหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงต่อโลกของเรา

ทั้งนี้ การปะทุของเปลวสุริยะที่รุนแรงจะแผ่รังสีมายังโลก สามารถทำลายระบบสื่อสาร เช่น การสื่อสารทางวิทยุความถี่สูงระหว่างเครื่องบินและการควบคุมการจราจรทางอากาศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่อาศัยดาว เทียม สร้างความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบระบุตำแหน่งและพิกัดบนโลก (GPS) รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสถานีอวกาศนานาชาติและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่ใกล้เคียงกับบรรยากาศชั้นบนของโลก.

นักวิทยาศาสตร์จากหลายหน่วยงาน ซึ่งนำโดยศูนย์ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (CNRS) ได้รายงานลงในวารสารธรรมชาติถึงการศึกษาเกี่ยวกับการปะทุของเปลวสุริยะบนดวงอาทิตย์ หลังจากมีการวิจัยเมื่อปี พ.ศ.2557 15 ก.พ. 2561 13:48 15 ก.พ. 2561 13:53 ไทยรัฐ