วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


กริยาวลีที่มี pick

เรื่องของกริยาวลี กินอาหาร pick at สื่อถึง กินแต่เพียงจำนวนน้อยเพราะไม่รู้สึกหิว หรือไม่ชอบอาหาร รอนด้าบอกว่า He picked at his meal last night. เมื่อคืนนี้เขากินอาหารได้น้อยมาก เขาอาจจะไม่ชอบอาหารพื้นเมืองของจีน

นอกจากจะหมายถึง กินอาหารแล้ว pick at ยังหมายถึง ใช้นิ้วมือสัมผัสหลายๆ ครั้ง ดึงเบาๆ เมื่อถูกถามว่า รอนด้าชอบกระโปรงตัวที่ผมซื้อให้ใหม่ไหม แม่ของรอนด้าบอกว่า น่าจะชอบนะ She was picking at her skirt for more than ten minutes. เห็นเธอเอามือลูบกระโปรงเบาๆ นานมากกว่า 10 นาที

กริยาวลี ส่องปืนอย่างระมัดระวังไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็ยิง ที่เป็นข่าวเมื่อวันก่อนในหน้าหนังสือพิมพ์ของเคนยา กริยาวลีนั้น เราใช้ pick off ครับ There were hunters in some of the cars who picked off those lions in the national park. มีนักล่าสัตว์อยู่ในรถหลายคันที่ส่องปืนไปฆ่าสิงโตเหล่านั้นในอุทยานแห่งชาติ

แต่ถ้าเป็น pick on someone หรือ pick on something อันนี้เป็นกริยาวลีที่สื่อถึง มีพฤติกรรมไม่ยุติธรรมกับบางคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไปตำหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ยุติธรรม นาเดียไม่ได้ ทำอะไรผิด แต่ผู้จัดการด่าเธอในที่ประชุม เธอจึงลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า Why don’t you pick on someone else for that missing call? ทำไมคุณไม่ไปด่าคนอื่นในเรื่องโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายนั้นบ้าง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

เรื่องของกริยาวลี กินอาหาร pick at สื่อถึง กินแต่เพียงจำนวนน้อยเพราะไม่รู้สึกหิว หรือไม่ชอบอาหาร รอนด้าบอกว่า He picked at his meal last night. 15 ก.พ. 2561 11:11 15 ก.พ. 2561 12:26 ไทยรัฐ


advertisement