วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นวัตกรรมสะท้อนความเป็น 4.0

เมื่อเร็วๆนี้ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำทีมสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ Waste Side Story by PTTGC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จัดขึ้นบริเวณไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดตามหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy สำหรับการออกแบบและผลงานนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยและธุรกิจสร้างสรรค์ของสถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมดูจะเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วน ภายใต้ธีม Better Together เป็นทางเลือกใหม่ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมต้องก้าวไปด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแค่ การประหยัดหรือยุติการใช้ทรัพยากรไปเลยทันที แต่มีทางเลือกอื่นที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0

อาทิ การเพิ่มมูลค่าให้กับ ขยะพลาสติก โดยการแปรรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นทั้งเสื้อผ้าและของตกแต่งบ้าน ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งการลดปริมาณของขยะและนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย แม้แต่โครงสร้างพาวิลเลียนของงานเอง หลังจากสิ้นสุดการจัดนิทรรศการแล้วจะถูกนำไปทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าให้มากที่สุด

โครงการ Upcycling the Oceans Thailand เป็นการออกแบบที่ผสมผสานกับดีไซน์ ผลิตภัณฑ์ผ้าผืนแรกที่ทำจากขยะใต้ทะเล กลายเป็นสินค้าแฟชั่นที่โดดเด่นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ เทศบาลบ้านเพ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง โรงงานกำจัดขยะ ร่วมกับ บริษัทอังไถ่ ผู้ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล และโรงงานทอผ้าตัดเย็บชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัท ประชาอาภรณ์ และบริษัท เอราวัณ เท็กซ์ไทล์

จากนั้นผ้าผืนดังกล่าวที่ถักทอมาจากขยะใต้ทะเล ถูกนำมาออกแบบโดย Designer จาก Ecoalf แบรนด์สินค้าระดับโลก โดยออกแบบเป็นกางเกงกีฬาทางน้ำตามโครงการ Upcycling the Oceans Thailand เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

เป็นปรากฏการณ์ที่ 15 สถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นนำของประเทศ มารวมตัวกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยตามเทรนด์ของโลกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระแสสำคัญของโลกในเวลานี้

ความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นจิตสำนึกที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ การฆ่าเสือดำในป่าอนุรักษ์ เด็ดดอกไม้สะเทือนไปถึงดวงดาว กระทบไปถึงธุรกิจระดับหมื่นล้านได้ ไม่ใช่ เรื่องล้อเล่น.

ขอบคุณภาพ PTTGC

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

เมื่อเร็วๆนี้ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล โดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 15 ก.พ. 2561 11:02 15 ก.พ. 2561 11:48 ไทยรัฐ