วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คิดเหมือนกัน=หลักเผ่ากู

รัฐบาล คสช.ประกาศวาระแห่งชาติอีกแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไร ล่าสุดเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่ามีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ รวมทั้งเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 4 ว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเสรีภาพ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไม่เคยละเลยด้านสิทธิมนุษยชน แต่ทุกวันนี้มักไปอ้างรัฐธรรมนูญ แต่อย่าลืมว่ายังมีกฎหมายลูกภายใต้รัฐธรรมนูญอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน ขอความกรุณาช่วยศึกษากันให้รอบคอบ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความขัดแย้ง หากมองประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะไม่สงบไม่ยั่งยืน ประชาธิปไตยต้องเป็นอยู่แล้ว แต่ขอให้ศึกษากฎหมายลูกด้วย

ผู้นำรัฐบาลอ้างว่าไม่เคยละเลยการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน แต่นักวิชาการบางคนแย้งว่ารัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นรายวัน เช่น การจับกุมดำเนินคดี กลุ่มที่ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้ง รัฐบาลบอกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ทุกคนเห็นด้วย แต่บางคนชี้ว่าจะต้องเป็นกฎหมายที่มีความชอบธรรม มาจากตัวแทนของประชาชน และสอดคล้องประชาธิปไตย

ตัวอย่างเช่น คำสั่ง คสช.ที่ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ประกาศใช้หลังการยึดอำนาจไม่นานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเปลี่ยนผ่าน บัดนี้สถานการณ์ผ่านไปแล้ว รัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพประชาชนครบถ้วน แต่รัฐบาลยังใช้คำสั่ง คสช.ห้ามการชุมนุม จึงมีคำถามว่าเป็นคำสั่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะต้องคำนึงถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกสหประชาชาติ แต่แถลงการณ์ของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 แสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการชุมนุมในประเทศไทย ที่ถูกลิดรอนอย่างรุนแรงหลังรัฐประหาร 2557

นักวิชาการอีกท่านหนึ่งวิจารณ์ว่า รัฐบาลไม่ยอมให้ประชาชนเลือกตั้ง แต่มาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จบแล้ว เหมือนกับท่องจำมาพูด แต่ไม่มีการปฏิบัติ การประกาศวาระแห่งชาติ เป็นไปตามกระแสมากกว่าตั้งใจจริง เมื่อเขามีเราก็มีด้วย สิทธิมนุษยชนเป็นของทุกคนแต่ (ในประเทศไทย) เหมือนเป็นสิทธิมนุษยชนของรัฐ ไม่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลสหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจะเกิดความขัดแย้ง เพราะตีความกฎหมายต่างกัน รัฐบาลอาจเห็นว่ากฎหมายลูก (รวมทั้งคำสั่ง คสช.) ก็คือ กฎหมาย แต่คนทั่วไปถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่ความเห็นต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง แต่เป็นความงามของประชาธิปไตย ทันสถานการณ์ที่สุด คือคำกล่าวของรัฐมนตรีศึกษาธิการ “การคิด เหมือนกันคือหลักเผ่ากู”.

รัฐบาล คสช.ประกาศวาระแห่งชาติอีกแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไร ล่าสุดเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า 15 ก.พ. 2561 10:20 15 ก.พ. 2561 13:05 ไทยรัฐ