วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“สุรชัย” มั่นใจ สนช.ไม่คว่ำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ

“สุรชัย” มั่นใจ สนช.ไม่คว่ำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ

  • Share:

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มั่นใจ สนช.ไม่คว่ำร่างกฎหมาย ลูก 2 ฉบับ เชื่อ กมธ.ร่วม ปรับแก้ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้ ส.ส.และ ส.ว.ที่สุจริตเป็นธรรม

วันที่ 14 ก.พ. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ในการประชุมสนช.วันที่ 15 ก.พ.จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สนช. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. ตามที่ กรธ.และกกต.เสนอประเด็นโต้แย้งร่างกฎหมายดังกล่าวที่ สนช.แก้ไข โดยมีระยะเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จ 15 วัน เพื่อส่งกลับมาให้ สนช. ซึ่งกมธ.ร่วมจะปรับแก้เนื้อหากฎหมายได้ เฉพาะประเด็นที่ กรธ.และกกต. เสนอประเด็นโต้แย้งเท่านั้น ไม่สามารถไปปรับแก้มาตราอื่นๆ ได้ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ สนช.ในการลงมติว่า จะเห็นชอบหรือไม่ โดยการลงมติของที่ประชุมสนช.จะลงมติเพียงครั้งเดียวว่า เห็นชอบกับรายงานที่ กมธ.ร่วมได้ปรับปรุงแก้ไขมาหรือไม่ ไม่ได้ลงมติทีละประเด็น หากสนช.มีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะมีผลให้ร่างกฎหมายตกไปทันที

ส่วนตัวเชื่อว่า ไม่น่าจะมีคว่ำ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2ฉบับ คิดว่า กมธ.ร่วมจะทำงานยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ได้กติกาเลือกตั้ง ส.ส. และการคัดเลือก ส.ว.ที่สุจริตเป็นธรรม ไม่อยากให้แต่ละฝ่ายวิตกกังวลเรื่องการคว่ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้