วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐ!ไฟเขียว 906 ล้าน หวังให้ ธ.ก.ส.ชดเชยขาดทุนจำนำข้าว

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 906 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อชดเชยภาระขาดทุนจากการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2558/2559 โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อกับเกษตรกรเพื่อให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางชะลอการขายในอัตรา 90% ของราคาตลาด เพื่อไม่ให้ข้าวราคาตก อย่างไรก็ตาม ในปีการผลิต 2558/2559 ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลง เพราะมีข้าวในสต๊อกอยู่จำนวนมาก เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงไม่มาไถ่ถอน

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวไปทั้งสิ้น 6,749 ล้านบาท มีเกษตรกรมาจ่ายเงินไถ่ถอน 3,856 ล้านบาท เหลือที่ไม่มาไถ่ถอน 1,853 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ ธ.ก.ส.ได้นำไปประมูลขายทำให้มีผลขาดทุน 906 ล้านบาท รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ สำหรับปีการผลิต 2559/2560 มีรายงานว่า ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี จึงไม่มีส่วนที่ขาดทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นว่า การดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ในปีต่อๆไป เห็นควรให้ ธ.ก.ส.ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาข้าวเปลือกในการดำเนินการระบายข้าวเปลือก เพื่อลดภาระขาดทุน โดยให้นำบทเรียนจากที่ผ่านมา เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ 906 ล้านบาท ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ... 14 ก.พ. 2561 09:42 14 ก.พ. 2561 09:42 ไทยรัฐ