วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กล้องจับเลนเชนจ์ ติดเสร็จรอทดสอบ

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.จร. กล่าวว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม (Lane Change) จำนวน 15 จุด ขณะนี้ผู้ประกอบการได้ติดตั้งกล้องครบทุกจุดแล้ว เหลือการทดสอบระบบการเชื่อมสัญญาณ เบื้องต้นผลการทดสอบสามารถตรวจจับรถที่กระทำความผิดได้ทุกประเภทอย่างแม่นยำ ทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการขอขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน เพื่อให้การทดสอบระบบทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณากล้องตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือเรดไลท์ จำนวน 30 จุดเดิม ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ใหม่ และพบว่าในจำนวนนี้มี 5 จุด อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ที่มีการขุดถนน จึงเห็นควรให้ย้าย 5 จุดดังกล่าวไปติดตั้งในจุดใหม่.

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.จร. กล่าวว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการติดตั้งระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรเปลี่ยนช่องทางเดินรถในเขตห้าม (Lane Change) จำนวน 15 จุด 14 ก.พ. 2561 00:07 14 ก.พ. 2561 00:07 ไทยรัฐ