วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เปิดตัว 10 ย่านนวัตกรรม-ลุยพัฒนาเมืองนวัตกร

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน District Summit 2018 ครั้งแรกของไทย เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมและพร้อมจุดประกายความคิดการพัฒนาธุรกิจในเมืองให้กับนวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสตาร์ตอัพ ผู้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สนช. กล่าวว่า การจัดงาน District Summit 2018 นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองของประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธุรกิจทั้งระดับโลกจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ทั้งหมด 40 คน มาให้ความรู้ เปิดมุมมอง สร้างวิสัยทัศน์แก่นวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสตาร์ตอัพ ได้มองเห็นโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายพร้อมทั้งสามารถประกอบธุรกิจใหม่ๆภายในเมือง

ผอ.สนช.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ประเทศไทย ได้มีการเปิดตัว 10 ย่านนวัตกรรมนำร่อง ประกอบด้วย 1.ย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ด้านการแพทย์ 2.ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ศูนย์กลางผู้ประกอบการทุกระดับ 3.ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท ศูนย์กลางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียและดิจิทัล 4.ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.ย่านคลองสาน ศูนย์กลางความรู้เพื่อชุมชนสู่ความเจริญในอนาคต เพราะคลองสานเป็นย่านที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาหาร เครื่องหนังและ เครื่องประดับ 6.ปุณณวิถี ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ 7.ลาดกระบัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีความโดดเด่นหลายมิติทั้งด้านอุตสาหกรรม การขนส่งและโลจิสติกส์ 8.บางแสน ต้นแบบการมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่ทันสมัย 9.ศรีราชา อนาคตแห่งย่านนวัตกรรมเชิงนิเวศและ 10.พัทยา เมืองน่าอยู่และน่าทำงาน.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน District Summit 2018 ครั้งแรกของไทย เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองนวัตกรรมและพร้อมจุดประกายความคิดการพัฒนาธุรกิจในเมืองให้กับนวัตกร 13 ก.พ. 2561 23:41 13 ก.พ. 2561 23:54 ไทยรัฐ