วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทปอ.ทุ่มงบฯวิจัยเจาะลึกข้อมูลทีแคส

ทปอ.ทุ่มงบฯวิจัยเจาะลึกข้อมูลทีแคส

  • Share:

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) หรือระบบทีแคส เพื่อเก็บข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบว่ามีผู้สมัครสาขา คณะ มหาวิทยาลัย จำนวนเท่าใด มีการยืนยันสิทธิและสละสิทธิแต่ละรอบจำนวนเท่าไร ทั้งผู้สละสิทธิของรอบแรกมีการสมัครรอบต่อไปในรอบที่เท่าไรสาขาเดิมหรือเปลี่ยนสาขา มีการสละสิทธิอีกหรือไม่ สุดท้ายผู้เรียนคนนั้นเลือกเข้าเรียนสาขาใด และแต่ละคนมีการเลือกคณะที่ใกล้เคียงกัน หรือสลับขั้วไปมาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือไม่ เช่น รอบแรกเลือกเรียนคณะแพทย์ ต่อมาเลือกวิศวกรรมศาสตร์ สุดท้ายเลือกสายสังคมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในการเตรียมตัวจัดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบที่ชัดเจน และหาสาเหตุการเลือกคณะที่สลับขั้วไปมาของผู้เรียน อีกทั้งจะได้รู้ด้วยว่าสาขาใดเป็นที่นิยมหรือกำลังลดความนิยมลง หรือสาขาที่ประเทศต้องการแต่มีผู้สมัครน้อย จะได้เป็นข้อมูลให้รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คนมาเรียนให้มากขึ้น เป็นต้น

“ทปอ.ทุ่มงบประมาณทำวิจัยครั้งนี้ เพราะต้องการทำอย่างจริงจัง โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัย ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่งก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่เชื่อถือได้ และจะนำไปใช้จริงในการเปิดหรือปิดหลักสูตร ผมตั้งใจให้งานวิจัยเสร็จในวาระที่ผมเป็นประธาน ทปอ. และไม่ว่าผลออกมาจะเป็นด้านดีหรือลบ ผมก็กล้าที่จะแถลงให้สาธารณชนรับทราบ” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้