วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.เสริมทัพใหญ่ มอบรถยนต์ 68 คัน พช.ชุมชน สนองงานรับ ปชช.ฐานราก

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรถยนต์ 68 คันให้ พช.ชุมชน เพื่อสนองตอบการทำงานรับประชาชนฐานราก เดินหน้าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 68 คัน ทั่วประเทศ โดยมี นางศุภมาส เหล็นเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน และรับมอบรถ ณ บริษัท โตโยต้า พารากอน มอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายอภิชาติ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัมมาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมไปถึงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ กอปรกับกรมฯ ได้มองเห็นถึงความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งต้องมีพาหนะใช้เดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก จึงได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ เป็นแนวหน้าในการทำงานในหมู่บ้าน ได้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเต็มที่ จำนวน 68 คัน"

ทั้งนี้ การสนับสนุนรถยนต์ราชการทั้ง 68 คัน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รถยนต์ TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB จำนวน 56 คัน และรถโดยสาร TOYOTA COMMUTER จำนวน 12 คัน โดยมีจุดประสงค์หลักๆ เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่ใช้งานมานานมากกว่า 12 ปี ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ หากเปรียบกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกองทัพ

"การสนับสนุนครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเร่งเสริมทัพเพื่อรับงานและภารกิจใหญ่ที่กรมฯ ต้องร่วมกันทำ ซึ่งกรมฯ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เสียสละและอุทิศตนเป็นอย่างดี และขอให้ใช้รถยนต์ราชการที่ได้รับมอบในวันนี้ เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง นำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องในชุมชนต่อไป" นายอภิชาติ กล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรถยนต์ 68 คันให้ พช.ชุมชน เพื่อสนองตอบการทำงานรับประชาชนฐานราก เดินหน้าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชุมชนอย่างยั่งยืน 13 ก.พ. 2561 17:19 13 ก.พ. 2561 17:51 ไทยรัฐ