วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรธ.เคาะ 10 อรหันต์ ถกแย้ง 2 ก.ม.ลูก ชี้เสียงไม่ถึง 2 ใน 3 คว่ำทันที

กรธ.เคาะ 10 อรหันต์ ถกแย้ง 2 ก.ม.ลูก ชี้เสียงไม่ถึง 2 ใน 3 คว่ำทันที

  • Share:

กรธ.เคาะชื่อ 10 กมธ.ร่วมถกแย้งเนื้อหา 2 ก.ม.ลูก "ส.ส.-ส.ว." ชี้ไม่ผ่านปมไหน มีเสียง 2 ใน 3 มีผลทำร่างนั้นตกทันที

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงรายละเอียดการทำความเห็นโต้แย้งต่อเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า มี 4 ประเด็น ที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 1. ประเด็นการตัดสิทธิ ไม่ใช่ตัดสิทธิเฉพาะตัว แต่จำกัดโอกาสบุคคลที่จะเข้ารับหน้าที่เป็นข้าราชการการเมือง 2. การหาเสียงผ่านงานรื่นเริง 3. ขยายระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากเดิม 08.00-15.00 น. เป็น 07.00-17.00 น. และ 4. ให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ช่วยเหลือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถกระทำด้วยตนเอง เพราะพิการหรือทุพพลภาพ ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง และ 3. การเลือกกันเองภายในกลุ่ม ทั้งนี้ตนเชื่อว่า สนช.และ กรธ.มีโอกาสหารือกันว่ารัฐธรรมนูญประสงค์จะให้เกิดสิ่งใด และมีทางทำให้เจตนารมณ์เป็นจริงได้ ทั้งนี้ที่ประชุม กรธ.มีมติเสนอชื่อกรธ.ไปเป็น กมธ.ร่วม 2 ชุด คือ ชุดร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ประกอบด้วย พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช นายภัทระ คำพิทักษ์ นายศุภชัย ยาวะประภาษ นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง และนายนรชิต สิงหเสนี ส่วน กรธ.ที่จะร่วมเป็น กมธ.ร่วม ชุดของร่าง พ.ร.บ.การได้มาซึ่ง ส.ว. คือ นายอัชพร จารุจินดา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และนายอุดม รัฐอมฤต จะร่วมเป็น กมธ.ของ สนช.

นายอุดม กล่าวต่อว่า โดยในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ที่ประชุม สนช.จะตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายกัน โดย กมธ.ร่วมจะต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุม สนช.แต่งตั้ง อย่างไรก็ตามสำหรับขั้นตอนภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนของ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จะเป็นหน้าที่ของที่ประชุม สนช.ในการลงมติในประเด็นที่มีการโต้แย้งในแต่ละประเด็นว่า จะเห็นชอบหรือไม่ ถ้ามีประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ที่ สนช.มีมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบเกิน 2 ใน 3 จะมีผลให้ร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวตกไปทั้งฉบับทันที

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้