วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กต๊อก' ควง 'ทูตสหรัฐฯ' ร่วมเปิดการฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ 2018

เปิดแล้ว!! "คอบร้าโกลด์ 2018" ผบ.ทหารสูงสุด - เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกร่วมผสมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ณ กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา โดยมีกำลังพลจำนวน 11,075 นาย เข้ารับการฝึกในระหว่างวันที่ 13 - 23 ก.พ.นี้...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.พ.61 พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr.Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดฝึกผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้รหัส Cobra Gold 2018 โดยมี เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ กองการบินทหารเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยองการฝึก Cobra Gold ที่มีกองกำลังของกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อเนื่องในประเทศไทยมาเป็นปีที่ 37 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกให้แน่นแฟ้นในปีนี้มีกองกำลังหลักจาก 9 มิตรประเทศเข้าร่วม คือ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนจีน และอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังมีประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 10 ประเทศ และเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก จำนวน 10 ประเทศ รวมมีกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ 29 ประเทศ กำลังพลรวมทั้งสิ้น 11,075 นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ในระหว่างวันที่ 13-23 ก.พ.61แผนการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคสนาม และโครงการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัย การฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการฝึกกวาดล้างทำลายทุ่นระเบิดที่นับเป็นการยกระดับกองกำลังทางทหารให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น.

เปิดแล้ว!! "คอบร้าโกลด์ 2018" ผบ.ทหารสูงสุด - เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกร่วมผสมทางทหาร ระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐฯ และมิตรประเทศ ณ กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา โดยมีกำลังพลจำนวน 11,075 นาย เข้ารับการฝึก 13 ก.พ. 2561 15:12 13 ก.พ. 2561 15:55 ไทยรัฐ