วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำตอบสุดท้ายคือ?

ยังอึมครึมและเคยเป็นข่าวฮือฮา แตกแยกความคิดออกเป็นสองฟากฝั่งในแต่ละชุมชน

เอาหรือไม่เอาเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์

มีอันตรายหรือไม่มีอันตราย?!?

ความจริงเรื่องนี้...ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน คำตอบทางวิทยาศาสตร์มีชัดเจน

สามารถให้คำตอบได้แบบเคลียร์ๆจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

ต้องยอมรับก่อนว่า โทรศัพท์มือถือตลอดจนอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของพลเมืองส่วนใหญ่ในสังคม!!

เพราะฉะนั้น การกระจายสัญญาณ จะโดยวิธีใดก็สุดแท้ ต้องรีบกระทำให้ครอบคลุมและทั่วถึง

เสาสัญญาณที่ไปตั้งและขอตั้งในชุมชนต่างๆ รัฐต้องให้คำตอบอันเป็นที่สิ้นสุดว่า มีอันตรายหรือไม่?

คำตอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ให้ถือว่า เป็นคำตอบสุดท้าย!!

ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ให้ NGO บางกลุ่มตั้งป้อมคัดค้านหรือสนับสนุนแบบไร้หลักการ

สถานีโทรทัศน์ของรัฐควรเผยแพร่องค์ความรู้นี้ ว่าแท้จริงแล้วเสารับ-ส่งสัญญาณที่ผุดขึ้นมาตามชุมชนต่างๆนั้นไม่มีอันตรายใดๆ

หรือหากจะมีอันตราย ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ...ไม่งั้นการเดินขบวนคัดค้านหรือสนับสนุนของคนในท้องถิ่นนั้นๆก็จะไม่สิ้นสุด

อาจจะมีการขยายผลไปถึงผลประโยชน์ทางการเมือง และหรือผลประโยชน์แฝงของ NGO บางกลุ่มบางคน

ตื่นได้แล้วนะครับหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ

หากยังเมาค้าง...ก็หายาแก้เมาค้างมาทาน และตอบปัญหาเหล่านี้...โดยไว?!?

“สันติพงษ์ นาคประดา”

‘‘แจ๋วริมจอ’’
jaewrimjor@gmail.com 

ยังอึมครึมและเคยเป็นข่าวฮือฮา แตกแยกความคิดออกเป็นสองฟากฝั่งในแต่ละชุมชน เอาหรือไม่เอาเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ มีอันตรายหรือไม่มีอันตราย?!? 13 ก.พ. 2561 14:00 ไทยรัฐ