วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พบที่ดินเสี่ย 'เปรมชัย' ที่ภูเรือ เลย ถูกเพิกถอนเพิ่มอีก 3,300 ไร่

เลย พบที่ดินเสี่ยเปรมชัย ที่ภูเรือ ถูกเพิกถอนเพิ่มขึ้นอีก 3,300 ไร่ จับพิรุธกลับมีการออกโฉนดใหม่ 600 ไร่ หลังถูกเพิกถอนไปแล้ว ในปี 2555 

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี จับกุม นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร และกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บริษัทมหาชน พร้อมพวก เข้าไปล่าสัตว์ป่า พบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ไก่ฟ้าหลังเทา ซากเนื้อเก้ง และเสือดำ จนถูก จนท.จับนำตัวส่งดำเนินคดี และจากการตรวจสอบพบว่านายเปรมชัยเป็นเจ้าของรังเย็นรีสอร์ท ภูเรือวโนทยาน และชาโต้เดอเลย อ.ภูเรือ จ.เลย ครอบครองที่ดิน 12,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนภูเรือ ภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ รอยต่อ 2 อำเภอ อ.ภูเรือ และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จนมีการเพิกถอนที่ดินเมื่อปี 46 จำนวน 51 แปลง กว่า 3,000 ไร่ พบว่านายเปรมชัย กรรณสูต มีรายชื่อ 1 ใน 5 เป็นคณะกรรมการของบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2525 มี 1. นายชัยยุทธ กรรณสูตร (บิดาของนายเปรมชัย ได้เสียชีวิตไปแล้ว) 2. นางพิไลจิตร เริงพิทยา 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ 4. นายเปรมชัย กรรณสูต และ 5. นางอรเอม เทิดประวัติ เงินจดทะเบียน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)

วันที่ 13 ก.พ.61 นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า การจดทะเบียนของรังเย็นรีสอร์ท พบว่า มีการจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เพชรบุรี รีอัส เอสเตทส์ จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น เพชรบุรี เรียล เอสเตทส์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2528 และมาเปลี่ยนชื่อครั้งที่ 3 เป็น บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ครอบครองที่ดินจำนวน 3 แห่ง คือรังเย็นรีสอร์ท ไร่ภูเรือวโนทยาน และชาโต้เดอเลย ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จำนวน 12,000 ไร่ พบมีการครอบครองที่ดินในป่าสงวน ป่าสงวนภูเรือ ภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ รอยต่อ 2 อำเภอ อ.ภูเรือ และ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จนมีคำสั่งจากอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1115/2545 ให้เพิกถอนที่ดินจำนวน 51 แปลง กว่า 3,000 ไร่ โดยเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยนำ ส.ค.1 ของที่ดินผู้อื่นมาเป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ขัดต่อมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับที่ดินที่ออก น.ส.3 ก เป็นที่ภูเขา จนมีคำสั่งเพิกถอนที่ดินดังกล่าว

และจากการตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม พบว่ายังมีการเพิกถอนที่ดิน นส.3 ก เพิ่มขึ้นอีก 96 แปลง จำนวน 3,600 ไร่ ในปีเดียวกัน รวมเป็น 147 แปลง 6,600 ไร่ และยังพบว่าโฉนดที่ดินที่โดนเพิกถอนเมื่อปี 2545 ได้มีการรังวัดออกโฉนด นส.3 ก ใหม่อีก 600 ไร่ ในปี พ.ศ.2555 ยังไม่ทราบว่าอยู่บริเวณใดของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ของตัวรีสอร์ต ที่พัก และสำนักงาน เป็น นส.3 ก จำนวน 19 ไร่ อยู่ในพื้นที่ ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ออกเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยผู้ครอบครอง บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกอย่างถูกต้อง

ส่วน นายเปรมชัย กรรณสูต มีชื่อในการครอบครองที่ดิน ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จำนวน 5 แปลง 102 ไร่ 68 ตร.ว. ที่ซื้อและจำนองกับชาวบ้านมา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 2637 จำนวน 23 ไร่ 2 งาน 68 ตร.ว. ปี 2547 โฉนดที่ดินเลขที่ 2635 จำนวน 9 ไร่ 6 ตร.ว. ปี 2549 โฉนดที่ดินเลขที่ 2633 จำนวน 5 ไร่ 3 งาน และโฉนดที่ดินเลขที่ 2634 จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 4 ตร.ว. ปี 2553 และโฉนดที่ดินเลขที่ 2636 จำนวน 22 ไร่ 3 งาน 6 ตร.ว. ปี 2547 รวม 102 ไร่ 68 ตร.ว. ต้องรอตรวจสอบว่าทั้ง 5 แปลง อยู่ใน 147 แปลง ที่โดนเพิกถอนหรือไม่ และอยู่บริเวณใด ซึ่งในวันนี้มีการหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เพราะพื้นที่มีความใหญ่และเป็นภูเขาสูงชัน

เลย พบที่ดินเสี่ยเปรมชัย ที่ภูเรือ ถูกเพิกถอนเพิ่มขึ้นอีก 3,300 ไร่ จับพิรุธกลับมีการออกโฉนดใหม่ 600 ไร่ หลังถูกเพิกถอนไปแล้ว ในปี 2555 13 ก.พ. 2561 13:15 13 ก.พ. 2561 15:38 ไทยรัฐ