วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.ลงนามข้อตกลงร่วมมือกับกรมบังคับคดี เพิ่มบริการสำหรับลูกหนี้

กรมบังคับคดี และ กยศ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่สำนักงานกรมบังคับคดี ย่านบางขุนนนท์ กทม. น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนาม ร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

น.ส.รื่นวดี กล่าวว่า เดิมนั้นกรมบังคับคดี และ กยศ. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนงานร่วมกันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา สามารถช่วยให้ลูกหนี้ กยศ.กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้มีโอกาสชำระหนี้ โดยไม่ต้องถูกยึดทรัพย์ หรือถูกบังคับคดี ช่วยส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของลูกหนี้ดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อๆ ไป

"กรมบังคับคดี และ กยศ. ได้หารือร่วมกัน โดยเล็งเห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ดังนี้ 1. ด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีในการนัดหมายล่วงหน้าโดย กยศ.จะแจ้งนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ กยศ. เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนให้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ นอกจากนี้ ในการจัดส่งเอกสารประกอบการบังคับคดีได้ตกลงร่วมกันในการจัดส่งเอกสารผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 2. ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรมบังคับคดีได้จัดเตรียมไว้ เพื่อ กยศ. สามารถนำข้อมูลบุคคลล้มละลายไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กยศ. ได้แก่ การพิจารณาความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้ขอกู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกัน และเพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย" น.ส.รื่นวดี กล่าวต่อ.

กรมบังคับคดี และ กยศ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย 12 ก.พ. 2561 19:11 12 ก.พ. 2561 19:46 ไทยรัฐ