วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บสย.เผยแผนปี 61 มุ่งหนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ

บสย. เปิดแผนงาน 2561 มุ่งสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 110,000 ล้านบาท ขยายบทบาทสาขา...

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า นโยบายและแผนดำเนินงาน บสย. ปี 2561 มุ่งจัดทัพองค์กรสู่สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติ วาง 4 ยุทธศาสตร์ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางการเงิน เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อปีนี้ 110,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ 99,306 ราย และตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) เข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 73% ของจำนวนการค้ำประกัน (LG) ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรอบแผนงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปี 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุน และมีความเข้มแข็งทางการเงิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิตอลอีโคโนมี

นายนิธิศ กล่าวต่อว่า นโยบายสำคัญในปีนี้ยังมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น จะใช้ศักยภาพของสำนักงานสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับสำนักงานสาขาทั้ง 11 สาขา ให้เป็นศูนย์ให้คำแนะนำเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ บสย. ที่มีประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ตลอดจนความรู้ด้านการเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นพี่เลี้ยงทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน บสย. มีพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. รวม 19 ธนาคาร

สำหรับการขยายบทบาทสาขาที่กล่าวมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สอบถามเข้ามายังสำนักงานสาขา ช่องทางออนไลน์ และในช่องทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. จึงเป็นที่มาของการขยายบทบาทสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการก่อน เพื่อเข้ารับการแนะนำก่อนขอสินเชื่อจากธนาคาร บสย. คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 พร้อมเตรียมกิจกรรมสร้างการรับรู้ โดยการจัดงานโอเพนเฮาส์ในเดือน มี.ค.นี้ พร้อมยังได้ยกระดับการจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2561 มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี.

บสย. เปิดแผนงาน 2561 มุ่งสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 110,000 ล้านบาท ขยายบทบาทสาขา... 12 ก.พ. 2561 16:18 12 ก.พ. 2561 16:57 ไทยรัฐ