วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บสย.เผยแผนปี 61 มุ่งหนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ

บสย.เผยแผนปี 61 มุ่งหนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ

  • Share:

บสย. เปิดแผนงาน 2561 มุ่งสนับสนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อทุกมิติ ตั้งเป้าค้ำประกันสินเชื่อ 110,000 ล้านบาท ขยายบทบาทสาขา...

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า นโยบายและแผนดำเนินงาน บสย. ปี 2561 มุ่งจัดทัพองค์กรสู่สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติ วาง 4 ยุทธศาสตร์ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางการเงิน เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการเข้าถึงสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อปีนี้ 110,000 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ 99,306 ราย และตั้งเป้าส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) เข้าถึงสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 73% ของจำนวนการค้ำประกัน (LG) ทั้งหมด

ทั้งนี้ กรอบแผนงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กร ยกระดับการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปี 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนเอสเอ็มอีทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุน และมีความเข้มแข็งทางการเงิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนระยะยาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิตอลอีโคโนมี

นายนิธิศ กล่าวต่อว่า นโยบายสำคัญในปีนี้ยังมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น จะใช้ศักยภาพของสำนักงานสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับสำนักงานสาขาทั้ง 11 สาขา ให้เป็นศูนย์ให้คำแนะนำเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้เตรียมเจ้าหน้าที่ บสย. ที่มีประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่ความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ ตลอดจนความรู้ด้านการเตรียมตัวขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นพี่เลี้ยงทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน บสย. มีพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. รวม 19 ธนาคาร

สำหรับการขยายบทบาทสาขาที่กล่าวมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สอบถามเข้ามายังสำนักงานสาขา ช่องทางออนไลน์ และในช่องทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย. จึงเป็นที่มาของการขยายบทบาทสาขา เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการก่อน เพื่อเข้ารับการแนะนำก่อนขอสินเชื่อจากธนาคาร บสย. คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 พร้อมเตรียมกิจกรรมสร้างการรับรู้ โดยการจัดงานโอเพนเฮาส์ในเดือน มี.ค.นี้ พร้อมยังได้ยกระดับการจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2561 มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้