วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.อุตสาหกรรมลงพื้นที่จันทบุรี ผู้ประกอบการฝากเร่งดันประกาศผังเมือง

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตร จ.จันทบุรี รับฟังนำปัญหามาแก้ไข...

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท สยามโปรฟรุ๊ต จำกัด ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้ผลิตน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ร่วมหารือกับผู้บริหารบริษัทฯ ที่มีปัญหาการขยายกิจการไม่สามารถสร้างห้องเย็นได้ เนื่องจากยังรอประกาศใช้ผังเมืองจันทบุรีใหม่ที่มีการแก้ไขแล้ว จึงทำให้ปัจจุบันนี้ ไม่มีห้องเย็นเก็บวัตถุดิบที่รับซื้อจากชาวสวน ต้องใช้วิธีการเช่าห้องเย็นเป็นรายเดือน มีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายผังเมืองเพื่อสามารถขยายโรงงาน และสร้างห้องเย็นได้

ทั้งนี้ จะนำปัญหาดังกล่าวรายงานให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เร่งรัดการปล่อยเงินกู้สินเชื่อเอสเอ็มอี ที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในเบื้องต้น และเป็นทุนให้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะขยายโรงงานได้ทันที เมื่อกฎหมายผังเมืองประกาศใช้

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ตามมาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหมู่บ้านเพิ่มขึ้นในอนาคต.

รมช.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิสาหกิจชุมชนเกษตร จ.จันทบุรี รับฟังนำปัญหามาแก้ไข... 12 ก.พ. 2561 16:05 12 ก.พ. 2561 16:21 ไทยรัฐ